Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

  • cell-modell

Vi ska bilda könsceller (gameter)

  • Dessa måste innehålla halva antalet kromosomer (vara haploid)!
  • Modercellen (ursprungscellen) är diploid = har dubbel kromosomuppsättning (en från mor och en från far).

Meios I och meios II

Meiosen är uppdelad i två delar

Meios I

  • DNA:t och kromosomerna blandas

Meios II

  • Fyra haploida celler bildas

De bildade haploida cellerna mognar sedan ut till färdiga gameter.

Interfas I

DNA replikeras (precis som i interfasen i mitosen)

Meios - Interfas IMeios - Interfas I

Profas I

Delningskromosomerna packas

Homologa delningskromosomer läggs intill varandra

  • Homologa = samma; en från mor och far
  • Överkorsningar sker!

Kärnmembranet löses upp

Meios - Profas IMeios - Profas I

Metafas I

Delningskromosomerna ligger i en metafasplatta

Fullständig kärnspole har bildats

Meios - Metafas IMeios - Metafas I

Anafas I

Delningskromosomerna går mot varsin pol

Meios - Anafas IMeios - Anafas I

Telofas I

Två nya dotterceller, med halva kromosomantalet bildas

Meios - Telofas IMeios - Telofas I

Hela meios I, animerat

Meios IMeios I

Cellerna går in i meios II

Profas II

Kärnmembranet löses upp, delningskromosomerna kondenseras

Meios - Profas IIMeios - Profas II

Metafas II

Delningskromosomerna samlas i metafasplatta

Meios - Metafas II

Anafas II

Delningskromosomernas systerkromatider går mot varsin centrosom

Meios - Anafas IIMeios - Anafas II

Telofas II

Två nya dotterceller har bildats

Dottercellerna är haploida = har endast en kromosomuppsättning

Meios - Telofas IIMeios - Telofas II

Hela meios II animerat:

Meios IIMeios II