Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Täthet

 1. Fråga eleverna, vad är en population?
  1. En uppsättning individer av samma art, som lever i ett visst område
  2. Familjeporträtt: Två lejonhannar och en -hona i Masai Mara. Familjeporträtt: Två lejonhannar och en -hona i Masai Mara. Exempel
   1. Alla människor i Sverige
   2. Alla bakterier på din hud
   3. Alla lejon på den kenyanska savannen
   4. Alla sorkar i Skrylle
 2. Täthet anger antal individer per ytenhet
 3. Olika täthet inom olika områden?
  1. Slutsatser kan dras om olika biotiska och abiotiska faktorer
   1. klimat
   2. berggrund
   3. vegetation
   4. predation
   5. bytestillgång
 4. Olika täthet över tiden?
  1. Slutsatser kan dras om
   1. fluktuationer över året
   2. långsiktig förändring av populationer (utdöende, återinträde m.m.)

Åldersstruktur

Ålderspyramid för Bangladeshs befolkning 2014. Ålderspyramid för Bangladeshs befolkning 2014.

 1. Ålderspyramider
 2. Överlevnadskurvor

  Rita upp en som gäller

  1. ostron
  2. ekorrar
  3. välfärdsmänniskan

ÖverlevnadskurvorÖverlevnadskurvor.