Monarkfjärilen är giftig. Monarkfjärilen är giftig. Viceamiralen är inte giftig. Viceamiralen är inte giftig.

Viceamiralen "åker snålskjuts" på monarkfjärilen!

Trots att viceamiralen inte är giftig, så ser den giftig ut. Därmed undviker den att bli uppäten. Viceamiralen är alltså en sorts bedragare!

Denna typ av mimikry kallas för batesisk mimikry (efter Henry Walter Bates, som först beskrev den).