Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Etologi och beteendeekologi

Artikelindex

Videogenomgång (flippat klassrum)

Etologi och beteendeekologiIntroduktion

Organismer gör något.

Etologi: studium av

 1. Vad gör organismerna?
 2. Varför gör de som de gör?

Etologi

Från grekiskans ethos (egenskaper, sedvänjor) och logi (lära).

Pionjärer inom detta område:

 1. Karl von Frisch
 2. Niko Tinbergen
 3. Konrad Lorenz (myntade t.o.m. begreppet etologi)

Konrad Lorenz på promenad med gäss. Konrad Lorenz på promenad med gäss.

Diskussion: "Vad är det för nytta med getingar?"

 

"Vad är det för nytta med svalor?"

 • "De äter ju myggor"

"Vad är det för nytta med myggor, då?"

 • "De är ju mat till svalorna!"

Problem: Detta blir ett cirkelargument. När vi gör såhär anlägger vi ett mänskligt perspektiv; egentligen felaktigt

Vad är "nytta"?

 • En organisms etologi! :-)

Allt beteende har sina rötter i arvsmassan (DNA)!

 1. Bakterie, som rör sig mot en födokälla
  • Genom att röra sig mot födan, får bakterien större chans att överleva och få avkommor (dela sig).
 2. Du,som sitter av min lektion/läser detta! :-)
  • Genom att läsa detta, lär du dig dig biologi. Då får du större chans till ett bra jobb, som i slutändan kan ge dig större chans att överleva och få avkommor.

Demo: Hälsningsövning

Etologi - en tidigare förklaringsmodell

Behaviorism

Beteenden utlöses av specifika stimuli (retningar)

Pavlovs hundar. Genom att ringa med en klocka samtidigt som han gav hundarna mat, skapade Pavlov en betingad reflex hos dem. Efter ett tags inlärning, räckte det att Pavlov ringde i klockan för att hundarna skulle börja drägla.Pavlovs hundar. Genom att ringa med en klocka samtidigt som han gav hundarna mat, skapade Pavlov en betingad reflex hos dem. Efter ett tags inlärning, räckte det att Pavlov ringde i klockan för att hundarna skulle börja drägla. Betingade reflexer

 • Pavlovs hundar

Proximata förklaringar söktes

 • Hur utlöses/uppstår ett beteende?

Idag: Vi försöker finna ultimata förklaringar:

 • Varför utlöses/uppstår ett beteende?

Inlärda beteenden och medfödda

Svansviftning - medfött

Pavlovs hundar - inlärt beteende

Trutens röda fläck. Den röda fläcken utlöser en betingad reflex hos ungen: När ungen ser fläcken, pickar den på förälderns näbb. Pickandet, i sin tur, utlöser en betingad reflex hos föräldern: När ungen pickar, stöter föräldern upp mat som den har i krävan till ungen.Trutens röda fläck. Den röda fläcken utlöser en betingad reflex hos ungen: När ungen ser fläcken, pickar den på förälderns näbb. Pickandet, i sin tur, utlöser en betingad reflex hos föräldern: När ungen pickar, stöter föräldern upp mat som den har i krävan till ungen. Nyckelretning

 • Ett stimulus som utlöser ett specifikt beteende
 • Exempel: Gråtrutars röda fläck

Instinkter

En instinkt är ett beteende som uppträder utan föregående träning

Exempel: Gökungen puttar ut sina värdföräldrars ägg ur boet.

Instinkter kan förfinas genom genom inlärning

 1. Exempel: Språkets utveckling – både hos människa & hos en viss apa i Afrika
 2. Exempel: "Fåglalåt"!

Instinkter kan delas in i fixa rörelsemönster och taxier.

En gåshona skyfflar tillbaka ett ägg på rymmen. En gåshona skyfflar tillbaka ett ägg på rymmen. Fixa rörelsemönster

 • Hela handlingsmönstret uppträder, även om stimulit försvinner under tiden som handlingen utförs
  • Vad är ett stimulus (pl. stimuli)? Jo, stimulus = retning.
 • Exempel: Gåshonan, som "skyfflar" tillbaka ägget in i boet. Försvinner ägget, "låtsas" honan ändå flytta in det.

Taxier

 • Handlingsmönstret avbryts om stimulit försvinner

Instinktshandlingar

Taxier och fixa rörelsemönster uppträder ofta tillsammans. Kallas då instinktshandlingar.

Utlöses av bestämda stimuli, s.k. nyckelretningar.

 • Exempel: Gråtrutsungen pickar på den röda fläcken på förälderns näbb.

Supernormala stimuli

En rörsångare matar ''sin'' gökunge. En rörsångare matar ''sin'' gökunge. Ett överdrivet stort gåsägg utlöser en starkare reaktion hos gåsmoderna att skyffla tillbaka hem ägget

Gökungens relativt sett enorma gap är förmodligen ett supernormalt stimulus, som utlöser ett intensivt matningsbeteende hos värdföräldrarna.

"Super" i fallet "supernormalt" betyder alltså inte det är så normalt det någonsin kan bli, utan "mer än normalt"; "överdrivet".

Vid vilka tillfällen utsätter vi människor oss för supernormala stimuli?

Retningssummation

Flera nyckelretningar tillsammans utlöser en starkare reaktion än varje retning enskilt för sig.

Exemplet med storspigg

Hona med romfylld buk utlöser viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona (utan romfylld buk) utlöser också viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona med romfylld buk utlöser kraftig sick-sack-dans hos hanen.

Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.


Instuderingsfrågor

E-frågor

 1. Vad innebär det att ett beteende är
  1. monogent?
  2. polygent?
 2. Vad är en nyckelretning (stimulus)?
 3. Ge ett exempel på en nyckelretning.
 4. Vad är en instinktshandling?
 5. Ge ett exempel på en instinktshandling.
 6. Vad är ett fixt rörelsemönster?
 7. Ge ett exempel på ett fixt rörelsemönsster?
 8. Vad är en taxi?
 9. Ge ett exempel på en taxi.
 10. Vad är ett supernormalt stimulus?
 11. Ge ett exempel på ett supernormalt stimulus.
 12. Vad är retningssummation?
 13. Ge ett exempel på retningssummation.
 14. Vad innebär prägling?
 15. Ge ett exempel på prägling.
 16. Vad innebär sexuell prägling?
 17. Ge ett exempel på sexuell prägling.
 18. Vad är en betingad reflex?
 19. Vad innebär avvänjning (i fråga om inlärning)?
 20. Ge ett exempel på inlärning genom avvänjning.
 21. Vad innebär försök-och-fel-metoden?
 22. Ge ett exempel på inlärning genom försök-och-fel-metoden.
 23. Vad innebär inlärning via imitation?
 24. Ge ett exempel på inlärning genom imitation.
 25. Vad innebär altruism?
 26. Ge ett exempel på en altruistisk handling.

C-frågor

 1. Vad är det för skillnader mellan etologi och beteendeekologi?
 2. Vad är det för skillnader på fixa rörelsemönster och taxier?
 3. Vad är det för skillnader på retningssummation och supernormala stimuli?
 4. Vad är det för skillnad på obetingat stimulus, neutralt stimulus och betingat stimulus?
 5. Förklara hur betingade reflexer kan uppstå.

A-frågor

 1. När man sminkar sig med läppstift, rouge och mascara betraktas detta ibland av etologer som några supernormala stimuli. Diskutera var det skulle kunna vara på det sättet.
 2. När man sminkar sig med läppstift, rouge och mascara betraktas dessa tillsammans ibland av etologer som ett exempel på retningssummation. Diskutera var det skulle kunna vara på det sättet.
 3. När man går eller cyklar utför man många handlingar "med ryggmärgen", helt reflexmässigt. Diskutera om detta kan betraktas som betingade reflexer eller inte.
 4. En hund är instängd i ett rum, och vill komma ut. Beskriv hur hunden skulle kunna lära sig att komma ut genom
  1. försök-och-fel-metoden.
  2. insiktsfulla handlingar.
 5. Diskutera vilket av sätten i frågan ovan som det är troligast att hunden lär sig komma ut på.
 6. Förklara med hjälp av begreppet "den själviska genen" hur altruistiska handlingar kan ge en individ högre fitness.

 

 

Också intressant: