Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Instuderingsfrågor

E-frågor

 1. Vad innebär det att ett beteende är
  1. monogent?
  2. polygent?
 2. Vad är en nyckelretning (stimulus)?
 3. Ge ett exempel på en nyckelretning.
 4. Vad är en instinktshandling?
 5. Ge ett exempel på en instinktshandling.
 6. Vad är ett fixt rörelsemönster?
 7. Ge ett exempel på ett fixt rörelsemönsster?
 8. Vad är en taxi?
 9. Ge ett exempel på en taxi.
 10. Vad är ett supernormalt stimulus?
 11. Ge ett exempel på ett supernormalt stimulus.
 12. Vad är retningssummation?
 13. Ge ett exempel på retningssummation.
 14. Vad innebär prägling?
 15. Ge ett exempel på prägling.
 16. Vad innebär sexuell prägling?
 17. Ge ett exempel på sexuell prägling.
 18. Vad är en betingad reflex?
 19. Vad innebär avvänjning (i fråga om inlärning)?
 20. Ge ett exempel på inlärning genom avvänjning.
 21. Vad innebär försök-och-fel-metoden?
 22. Ge ett exempel på inlärning genom försök-och-fel-metoden.
 23. Vad innebär inlärning via imitation?
 24. Ge ett exempel på inlärning genom imitation.
 25. Vad innebär altruism?
 26. Ge ett exempel på en altruistisk handling.

C-frågor

 1. Vad är det för skillnader mellan etologi och beteendeekologi?
 2. Vad är det för skillnader på fixa rörelsemönster och taxier?
 3. Vad är det för skillnader på retningssummation och supernormala stimuli?
 4. Vad är det för skillnad på obetingat stimulus, neutralt stimulus och betingat stimulus?
 5. Förklara hur betingade reflexer kan uppstå.

A-frågor

 1. När man sminkar sig med läppstift, rouge och mascara betraktas detta ibland av etologer som några supernormala stimuli. Diskutera var det skulle kunna vara på det sättet.
 2. När man sminkar sig med läppstift, rouge och mascara betraktas dessa tillsammans ibland av etologer som ett exempel på retningssummation. Diskutera var det skulle kunna vara på det sättet.
 3. När man går eller cyklar utför man många handlingar "med ryggmärgen", helt reflexmässigt. Diskutera om detta kan betraktas som betingade reflexer eller inte.
 4. En hund är instängd i ett rum, och vill komma ut. Beskriv hur hunden skulle kunna lära sig att komma ut genom
  1. försök-och-fel-metoden.
  2. insiktsfulla handlingar.
 5. Diskutera vilket av sätten i frågan ovan som det är troligast att hunden lär sig komma ut på.
 6. Förklara med hjälp av begreppet "den själviska genen" hur altruistiska handlingar kan ge en individ högre fitness.