Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Evolutionens grundpelare

Artikelindex

Evolutionens grundpelareVideogenomgång (flippat klassrum)

Bara ett fåtal av östsialians ungar kommer att överleva till vuxen ålder, och få egna ungar.

Evolutionens drivkrafter: Kampen för tillvaron

Det föds betydligt fler ungar än vad som överlever till vuxen ålder.

Det blir en kamp – på liv och död – om vem som ska överleva.

Den som är bäst anpassad till rådande miljö, har störst chans att överleva – och få ungar.

Evolutionens drivkrafter: Variation

Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant. Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant.

Inom en population finns det alltid en viss variation

  • Alla individerna ser inte likadana ut!

Variationen + kampen för tillvaron leder till olika fitness

  • Fitness = en individs relativa reproduktiva framgång, d.v.s. hur många överlevande ungar en viss individ får, jämfört med andra individer av samma art.

Evolutionens drivkrafter: Ärftlighet

Giraff. Giraff.

Egenskaper hos en individ ärvs av ungarna

Exempel:

  • Längd/form på näbben
  • Hudfärg
  • Längd på halsen
  • Etc.

Evolutionens drivkrafter: Tid

Tiden flyger (Time flies, tempus fugit). Tiden flyger (Time flies, tempus fugit).

Vi vet att universum skapades för 13,8 miljarder år sedan. Vi vet att jorden skapades för 4,55 miljarder år sedan.

Evolution tar tid, men tid finns – i massor!

◀ |

 

   
[Ingen än…]