Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Evolutionens grundpelare

Artikelindex

Instuderingsfrågor

E-frågor

 1. Speciellt en man har varit viktig för de naturvetenskapliga teorierna om evolution. Vad hette denne man? (Ledtrådar)
 2. Vad menas med "kampen för tillvaron"?
 3. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär fitness? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär genetisk variation? (Ledtrådar)
 6. Vad är en mutation? Ge exempel! (Ledtrådar)
 7. Nämn ett exempel på anpassning till en speciell miljö! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för
  1. naturligt urval (ledtrådar)
  2. konstlat urval (ledtrådar)
 2. Jämför konstlat och naturligt urval! Vilka skillnader/likheter finns det? (Ledtrådar)
 3. Hur förklarar man att det finns både ljusa och mörka björkmätare? (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur naturligt urval drivit fram svarta björkmätare, Biston betularia, i luftförorenade områden i Storbritannien! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera hur det naturliga urvalet gjort att vi idag står inför problem med s.k. multiresistenta bakterier, d.v.s. bakterier, som är okänsliga för många olika sorters antibiotika! Har vi egentligen att göra med naturligt eller konstlat urval här? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur det kan komma sig att en del galápagossköldpaddor har "uppvikt" sköld, medan andra inte har det.
 3. Ta reda på och läs om begreppen stabiiliserande och riktat urval, och förklara hur det förhåller sig till utvecklingen av giraffernas långa halsar.
| ▶

 

   

Också intressant: