Evolutionens grundpelare

Evolutionens grundpelareVideogenomgång (flippat klassrum)

Evolutionens drivkrafter: Kampen för tillvaron

Det föds betydligt fler ungar än vad som överlever till vuxen ålder.

Det blir en kamp – på liv och död – om vem som ska överleva.

Den som är bäst anpassad till rådande miljö, har störst chans att överleva – och få ungar.

Bara ett fåtal av koltrastungarna kommer att överleva till vuxen ålder.Bara ett fåtal av koltrastungarna kommer att överleva till vuxen ålder.

Evolutionens drivkrafter: Variation

Inom en population finns det alltid en viss variation

 • Alla individerna ser inte likadana ut!

Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant. Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant.

Fitness

Variationen + kampen för tillvaron leder till olika fitness

 • Fitness = en individs relativa reproduktiva framgång, d.v.s. hur många överlevande ungar en viss individ får, jämfört med andra individer av samma art.

Evolutionens drivkrafter: Ärftlighet

Giraff. Giraff.

Egenskaper hos en individ ärvs av ungarna

Exempel:

 • Längd/form på näbben
 • Hudfärg
 • Längd på halsen
 • Etc.

Evolutionens drivkrafter: Tid

Tiden flyger (Time flies, tempus fugit). Tiden flyger (Time flies, tempus fugit).

Vi vet att universum skapades för 13,8 miljarder år sedan. Vi vet att jorden skapades för 4,55 miljarder år sedan.

Evolution tar tid, men tid finns – i massor!


Instuderingsfrågor

E-frågor

 1. Speciellt en man har varit viktig för de naturvetenskapliga teorierna om evolution. Vad hette denne man? (Ledtrådar)
 2. Vad menas med "kampen för tillvaron"?
 3. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär fitness? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär genetisk variation? (Ledtrådar)
 6. Vad är en mutation? Ge exempel! (Ledtrådar)
 7. Nämn ett exempel på anpassning till en speciell miljö! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för
  1. naturligt urval (ledtrådar)
  2. konstlat urval (ledtrådar)
 2. Jämför konstlat och naturligt urval! Vilka skillnader/likheter finns det? (Ledtrådar)
 3. Hur förklarar man att det finns både ljusa och mörka björkmätare? (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur naturligt urval drivit fram svarta björkmätare, Biston betularia, i luftförorenade områden i Storbritannien! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera hur det naturliga urvalet gjort att vi idag står inför problem med s.k. multiresistenta bakterier, d.v.s. bakterier, som är okänsliga för många olika sorters antibiotika! Har vi egentligen att göra med naturligt eller konstlat urval här? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur det kan komma sig att en del galápagossköldpaddor har "uppvikt" sköld, medan andra inte har det.
 3. Ta reda på och läs om begreppen stabiiliserande och riktat urval, och förklara hur det förhåller sig till utvecklingen av giraffernas långa halsar.