Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Klassificeringens grunder

Carl von Linné

Ordnade organismvärlden!

"Gud skapade, men Linné ordnade"

 • Prästsonen Linné trodde aldrig att evolution skett; världen och alla organismerna var skapade av Gud vid ett enda tillfälle, och därefter namngivna av Adam.

Good ol' Charlie Darwin. Good ol' Charlie Darwin.

Linnés riken (som i "20 frågor")

 1. Djur
 2. Växt
 3. Mineral

Problem med Linnés riken:

 1. Var hamnar bakterier?
 2. Var hamnar svampar?
 3. Var hamnar encelliga djur?
 4. Var hamnar virus?

Vi återkommer till detta!

Vidare indelning:

 1. Varje rike delade Linné in i ett antal stammar (fylum), som alla har någon egenskap gemensam.
 2. Varje stam indelad i ett antal klasser, som alla har någon egenskap gemensam.
 3. Varje klass indelad i ett antal ordningar, som alla har någon egenskap gemensam.
 4. Varje ordning indelad i ett antal familjer, som alla har någon egenskap gemensam.
 5. Varje familj indelad i ett antal släkten, som alla har någon egenskap gemensam.
 6. Varje släkte indelat i ett antal arter, som alla har någon egenskap gemensam.

Hur bygger man ett släktträd?

Några "organismer" att sortera. Ibland är det inte uppenbart hur de ska sorteras! Några "organismer" att sortera. Ibland är det inte uppenbart hur de ska sorteras!

Organismerna sorteras efter egenskaper.

"Organismerna" har sorterts i ett släktträd som avspeglar deras evolution. "Organismerna" har sorterts i ett släktträd som avspeglar deras evolution.

Ju mer lika organismerna är, desto närmare släkt är de. På det viset avspeglar släktträdet evolutionen.

Linnés binomiala system

Varje artnamn består av ett släktnamn + ett artepitet. Exempel: Homo sapiens

Homo sapiens släkttrad. Homo sapiens släkttrad.

Tre domäner

 1. Arkéer
 2. Bakterier
 3. Eukaryota

Riken: Djur, växter, svampar, protister (encelliga eukaryota organismer + alger)

 • Alla dock inte överens!

Sålunda; varje organism kan beskrivas enligt

 • Domän → Rike → Fylum → Klass → Ordning → Familj → Släkte → Art

Indelningen leder fram till ett träd: Livets träd!

Livets träd. Livets träd.

Klassificeringen avspeglar evolutionen

En "urcell" vid trädets bas

Denna "urcell" har utvecklats åt olika håll

Arter som är släkt med varandra, har ett gemensamt ursprung – och en gemensam evolution

Nomenklatur

Varje art ska har ett släktnamn och ett artepitet.

Exempel: Homo sapiens

Som ni ser: Det räcker inte med de grupper Linné föreslog

Man har varit tvungen att införa undergrupper

 1. Understam
 2. Underordning
 3. Parvordning
 4. Överfamilj

Varför?

 1. Det finns så många mer organismer än vad Linné trodde!
 2. Boken: > 1,6 miljoner
 3. Magnus säger: > 1,9 miljoner

(Låt oss ta ett annat exempel, vilket som helst!) 😊

Organismernas huvudgrupper

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Domän: Eukaryoter

 • Cellkärna
 • Organeller

Domän: Bakterier

Kallades tidigare eubakterier = "Äkta" bakterier

Mycket mindre än eukaryoter

 • 1/10 så många gener (ex. E. coli - 3000 gener; H. sapiens - 30000 gener)
 • 100-1000 gånger mindre
 • Ingen cellkärna
 • Inga organeller

Domän: Arkéer

I storlek ungefär som bakterier

Saknar cellkärna och organeller

Mycket annorlunda kemisk uppbyggnad

Troligen närmare släkt med eukaryoter än bakterier

 • Därför är det egentligen felaktigt att föra samman bakterier och arkéer i gruppen prokaryota!

Virus, då?

Problem!

Är virus levande?

 • Ja, eftersom de är ett fenomen som styrs av nukleinsyror, och de kan dirigera sin egen replikation
 • Nej, eftersom de inte har någon egen ämnesomsättning.

Vi känner inte till mycket om virusens evolution

Retrograd evolution?

 • D.v.s. är de bakterier som efterhand förlorat sina "bakterieegenskaper"

Evolutionär skugga?

 • D.v.s. är det nukleinsyror som hängt med ända sedan livet uppstod, paraisterat på andra organismer, men aldrig utvecklades till fullvärdigt liv?

Annat ursprung?

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.