Nedan visas ett släktträd som visar hur människan har utvecklats från Ardipithecus för 5 miljoner år sedan fram till den moderna människan, Homo sapiens. Men lägg märke till att där kryllar av frågetecken: Det här släktträdet har reviderats många gånger, och kommer att revideras många gånger till allteftersom vi finner fler fossil och lär oss mer om våra förfäder!

Människans släktträd. Människans släktträd.