Homo erectus

Homo erectus. Homo erectus. I en första ut­­vand­­rings­­våg från Afrika, spred sig Homo er­gas­ter ut till de södra och östra delarna av Asien. Där levde de för mellan 1,5 miljoner – 100 000 år sedan, och kan ha funnits till så sent som för 57 000 år sedan. Denna variant av släktet Homo har fått namnet H. erectus, "den upprättgående människan". (Redan Australopithecus vet man visserligen numera gick på två ben, men det var inte säkert när de första fossilen H. erectus hittades år 1891.)

H. erectus släktskap med övriga arter i släktet Homo är dock omdebatterat, och vissa betraktar t.o.m. H. ergaster som en underart till H. erectus. Hur det verkligen förhåller sig med den saken är något som framtidens paleoantropologer får besvara.