Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Homo antecessor

Artikelindex

Homo antecessor

En modell av en kvinnlig Homo antecessor. (Ser du vad det är hon mumsar på?)En modell av en kvinnlig Homo antecessor. (Ser du vad det är hon mumsar på?)Homo an­te­ces­sor är en art som an­ses vara en länk mellan H. er­gas­ter/H. erec­tus och H. hei­del­ber­gen­sis. Man har hit­tat fos­sil av den i Spani­en och Eng­land, mel­lan 1,2 mil­jon­er – 500 000 år gamla.

Det finns tecken på att H. an­te­ces­sor äg­na­de sig åt kan­ni­bal­ism, något som för öv­rigt är känt från flera kul­tur­er av vår egen art, H. sa­pi­ens.

 

 

Också intressant: