Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Homo heidelbergensis

Artikelindex

Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis anses vara en ättling till H. antecessor. Det är dock inte någon riktigt enhetlig grupp, och en del forskare vill dela upp den i ytterligare arter, exempel H. Rhodesiensis, H. cepranencis, H. antecessor och H. helmei. Allt beror på hur man väljer att tolka de fossil som finns.

Homo heidelbergensisHomo heidelbergensisDet finns fossil av H. hei­del­ber­gen­sis både från Af­ri­ka och Eu­ro­pa, och de är mel­lan 800 000 - 300 000 år gamla.

I Eu­ro­pa ut­veck­la­des så små­ning­om H. hei­del­ber­gen­sis till H. ne­an­der­thal­en­sis (ne­an­der­tal-män­ni­skan) och i Af­ri­ka till H. sa­pi­ens.

 

 

Också intressant: