Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Homo neanderthalensis

Artikelindex

Homo neanderthalensis – "neandertalaren"

Under den tid som neandertalaren levde, för 400 000 - 30 000 år sedan var det en rad istider. Under dessa utvecklades H. heidelbergensis och blev till en robust, kompakt art, som var fullt kapabel att klara det hårda klimatet: Homo neanderthalensis ("neandertalaren").

Även om neandertalaren skiljer sig en del kroppsligt från H. heidelbergensis, satt den största skillnaden i hjärnan. Homo neanderthalensis hade nämligen fantasi.

Hur kan man veta att neandertalarna hade fantasi?

Homo neanderthalensis.Homo neanderthalensis. Det är hos H. neanderthalensis börjar vi se de första spåren av kultur. Man har hittat smycken, och det finns också fynd som tyder på att neandertalarna begravde sina anhöriga. Allt detta kräver ett tänkande "utanför" boxen: Att kunna tillmäta en vacker sten ett symbolvärde, och att kunna föreställa sig att den döde har någon form av liv efter detta eller i alla fall kräver respekt också som död.

Troligen hade de också ett språk. Både deras anatomi och att de hade genen FOXP2 talar för detta. Vi känner dock inte till hur pass utvecklat språket var.

Hur neandertalarna dog ut

 

Det har lagts fram många teorier om hur neandertalarna dog ut. Själv minns jag tydligt när jag själv läste geologi, hur föreläsaren (Sven Stridsberg) uttryckte sin egen uppfattning: "När vi tittar på hur människor behandlar varandra idag, råder det inga som helst tvivel om att Homo sapiens helt enkelt slog ihjäl neandertalarna."

Riktigt så enkelt är det dock inte. Genom att jämföra DNA från neandertalare och oss själva vet vi numera att den moderna människan har neandertalgener i sig. Därför måste det ha förekommit att neandertalare och H. sapiens parade sig med varandra, och fick fertil avkomma. Det gör också att det är osäkert om neandertalaren verkligen ska betraktas som en egen art.

 

 

Också intressant: