Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Homo sapiens

Artikelindex

Homo sapiens – "den visa människan"

"Den visa människan", ja det är så vi föga blygsamt kallar vår egen art.

Homo sapiens utvecklades för omkring 250 000 år sedan ur H. heidelbergensis i östra Afrika. Därifrån spred hon sig över resten av världen

Ut ur Afrika-teorin

För omkring 70 000 år sedan var Homo sapiens en utrotningshotad art. Man har uppskattat att hela befolkningen då bestod av några tusen individer, varav ett fåtal tog sig över Röda havet vid dagens Bab el-Mandeb. Vid den tidpunkten var vattennivån mycket lägre än idag p.g.a. av den rådande istiden, så det bör inte ha varit så svårt att ta sig över på enkla flottar.

Homo sapiens. Rekonstruktion av Ötzi, "Ismannen".Homo sapiens. Rekonstruktion av Ötzi, "Ismannen".Denna teori har bekräftats av både fynd i området, och av genetiska studier av olika människotyper. Man kan se det bl.a. på att den genetiska skillnaden mellan olika människor är mycket liten, men att de största skillnaderna hittar man i afrikanska populationer.

Från denna lilla population härstammar alltså alla dagens 7 miljarder människor.

"Adam" och "Eva"

Eftersom vi alla är släkt, är det också teoretiskt möjligt att spåra sin släkt tillbaka till den man ("Adam") och den kvinna ("Eva") som alla är ättlingar till. Baserat på genetiska studier av mitokondrier, som bara ärvs från mor till dotter, har man beräknat att den s.k. mitokondriska Eva levde i sydöstra Afrika för omkring 150 000 år sedan.

Motsvarande man, den s.k. Y-kromosoms-Adam, är något yngre, och levde för cirka 140 000 år sedan (fastän vissa studier anger att han levde för redan 60 000 år sedan). Detta har man beräknat genom att studera Y-kromosomer, som ju bara ärvs från far till son.

 

 

Också intressant: