Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Släktet Homos geografiska utbredning

Artikelindex

Släktet Homos geografiska utbredning

Bilden nedan ger en uppfattning dels om hur de olika arterna inom släktet Homo är släkt med varandra, och även hur de så småningom spritts över världen. Bilden grundar sig på både fossilfynd och genetiska studier.

Några saker är särskilt intressanta att lägga märke till:

  1. "Flaskhalsen" med bara ett fåtal individer H. sapiens för c:a 200 000 år sedan. 
  2. H. neanderthalensis och H. sapiens överlappar varandra i Europa för 20 000-10 000 år sedan. Sedan sögs neandertalarna upp i H. sapiens - eller slogs ihjäl. Eller både och.
  3. Man är inte överens om namngivningen av arterna. Den som har gjort bilden föredrar att kalla anfadern till H. neanderthalensis och H. sapiens för H. rhodesiensis. I texten ovan har jag kallat den för H. heidelbergensis.

    Kanske är det egentligen samma, kanske inte. Kanske får vi aldrig veta.

Släktet Homos utbredning i tid och rum.Släktet Homos utbredning i tid och rum.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.

| ▶

 

 

Också intressant: