Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Människans evolution - Två fördelar med att gå upprätt

Artikelindex

Två fördelar med att gå upprätt

Australopithecus gick upprätt.Australopithecus gick upprätt.

 1. Man kommer högre upp
  • Man har lättare att se rovdjur
  • Tyvärr har också rovdjuren lättare att se dig...
  • Detta är alltså inte den viktigaste anledningen!
 2. Det kräver mindre energi
  • När det blir glesare mellan träden, tvingas vår trädlevande förfader att röra sig mer på marken
  • Det krävs mindre energi för den att gå på två ben än att gå på alla fyra
  • Den sparade energin kan läggas på mer sex – och föda en mer unge per liv.

Australopithecus

Australopithecus ("sydlig apa") levde för 4–1,8 miljoner år sedan i östra Afrika.

Hon gick upprätt, vilket gjorde händerna fria att använda till annat än bara röra sig framåt med.

Den upprätta gången hjärnan kunde växa och bli tyngre

 • Den högre intelligensen kunde användas till att göra mer och mer med händerna, vilket i sin tur ledde till att hög intelligens medförde högre fitness

 

 

Också intressant: