Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Växter

Släktträd: Växterna. Släktträd: Växterna.

Mossor

Ingen ledningsvävnad

Kräver vatten för att kunna föröka sig

Björnmossa.Björnmossa. Örnbräken.Örnbräken.

Kärlkryptogamer (ormbunksväxter)

Ormbunkar, fräkenväxter, lummerväxter

Har stam, rot och blad

Har ledningsvävnad

Fanerogamer (fröväxter)

 

Har inre befruktning

  • Mossor, kryptogamer har yttre
  • Bättre anpassning till landliv och torka!

Har väl utvecklad ledningsvävnad

Delas in i gömfröiga och nakenfröiga

Nakenfröiga (gymnosperma)

Fröämnet ligger öppet på fruktbladen

Barrväxter, kottepalmer

En nakenfröig växts livscykel. En nakenfröig växts livscykel. En gömfröig växts livscykel. En gömfröig växts livscykel.

Gömfröiga (angiosperma)

En enhjärtbladigs (vänster) och en tvåhjärtbladig växts allra första blad.En enhjärtbladigs (vänster) och en tvåhjärtbladig växts allra första blad. Fröämnet gömt inne i pistillen

  • Den nya individens första utveckling sker inne i moderindividen

Delas in i enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

  • Hjärtblad = det första bladet som kommer ur grodden

Enhjärtbladiga växter

  • Gräs
  • liljor
  • palmer

Tvåhjärtbladiga växter

  • Träd
  • buskar
  • många blommor
Vete - en enhjärtbladig växt. Vete – en enhjärtbladig växt. Magnolia - en tvåhjärtbladig växt. Magnolia - en tvåhjärtbladig växt.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.