Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Klassisk genetik

klassisk genetikSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer.
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Allel
 • Dominant anlag
 • Recessivt anlag
 • Monohybrid klyvning
 • Gamet
 • Zygot
 • Diploid
 • Haploid
 • Locus
 • Homozygot
 • Heterozygot
 • Genotyp
 • Fenotyp
 • Korsningsschema
 • Klyvningstal
 • Dihybrid klyvning
 • Kopplade alleler
 • Ofullständig dominans
 • Intermediär nedärvning
 • Kodominanta anlag
 • AB0-systemet
 • Autosomal kromosom
 • Könskromosom
 • SRY
 • Könsbunden (X-länkad) nedärvning
 • Släktträd
 • Recessiv autosomal sjukdom
 • Dominant autosomal sjukdom
 • Avel
 • Växtförädling
 • Konstlat urval
 • Den gröna revolutionen

Du ska också kunna:

 • Analysera släktträd och beräkna sannolikheten för att avkomman får en viss genotyp.
 • Diskutera genetikens möjligheter utifrån etiska och vetenskapliga synvinklar.

 

 
[Ingen än…]