Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad händer om vi har två monogena egenskaper, på varsin kromosom? Korsning av trädgårdsärter

Röda/vita (A/a) blommor, gula/gröna (B/b) ärtor.

Två heterozygota blommor korsas, AaBb x AaBb

Vilka gameter (könsceller) kan bildas från varje förälder?

  • AB, Ab, aB, ab

En diploid blomma som är AaBb bildar haploida gameter som är AB, Ab, aB och ab.En diploid blomma som är AaBb bildar haploida gameter som är AB, Ab, aB och ab.

Vilka olika avkommor kan vi få?

Vi ritar upp ett korsningsschema!

  Hanens gameter
H
o
n
a
n
s

g
a
m
e
t
e
r
  AB Ab aB ab

AB
AABB
Röda blommor
Gula ärtor
AABb
Röda blommor
Gula ärtor
AaBB
Röda blommor
Gula ärtor
AaBb
Röda blommor
Gula ärtor

Ab
AABb
Röda blommor
Gula ärtor
AAbb
Röda blommor
Gröna ärtor
AaBb
Röda blommor
Gula ärtor
Aabb
Röda blommor
Gröna ärtor

aB
AaBB
Röda blommor
Gula ärtor
AaBb
Röda blommor
Gula ärtor
aaBB
Vita blommor
Gula ärtor
aaBb
Vita blommor
Gula ärtor

ab
AaBb
Röda blommor
Gula ärtor
Aabb
Röda blommor
Gröna ärtor
aaBb
Vita blommor
Gula ärtor
aabb
Vita blommor
Gröna ärtor


Vi räknar fenotyperna!

  • Röda blommor med gula ärtor: 9 st.
  • Röda blommor med gröna ärtor: 3 st.
  • Vita blommor med gula ärtor: 3 st.
  • Vita blommor med gröna ärtor: 1 st.

Klyvningstalet i den här typen av korsning är alltså 9:3:3:1

Ju fler allelpar i olika kromosompar som är inblandade, desto mer varierad blir avkomman.