Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tips: Livets träd på webben

Vad är detta? Livets träd på webben (Tree of Life web project, TOLweb) är en samlad ansträngning från naturvetare och biologer världen över att samla allt levande i ett enda fylogenetiskt träd – Livets träd. TOLweb ger information om biodiversitet, olika organismgruppers kännetecken och deras evolutionära historia (fylogeni).

 
Hur kan man använda TOLweb i undervisningen? För det första kan TOLweb tjäna som referens, både för lärare och elever. Men på webbplatsen finns det också ett antal "trädkojor" (Treehouses) som är pedagogiska resurser som man kan använda både som lekman och i undervisningen.

Om du är på jakt efter en datorbaserad övning i fylogeni/systematik är det till TOLweb:s "trädkojor" du ska peka din webbläsare!

Länk: tolweb.org