Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Viva la evolution! Vad är "Viva La Evolution"? Det här är en enkel evolutions-simulator, som gör ungefär samma som det vi gör i laborationen "Modellförsök – evolution hos björkmätare". Skillnaden är bara att i "Viva La Evolution" kan man variera bakgrunden, och mycket snabbare se hur evolutionen sker.

Det som händer i varje generation är i korthet det här:

  • De 25% som skiljer sig mest från bakgrunden blir uppätna av predatorer.
  • 25% av de kvarvarande har otur, och dör ändå.
  • Resterande 50% parar sig slumpvis, och har 50% sannolikhet att få någon mutation i den gen som bestämmer färgen.

Hur kan man använda "Viva La Evolution" i undervisningen? Den här simulatorn tycker jag passar bäst att demonstrera i helklass. Dra ner "Run Speed" till 0 och klicka dig fram en generation i taget genom att trycka på "Next gen". Du kan också trycka på "Rand Cre" för att ge "björkmätarna" helt slumpmässiga färger, som sedan evolverar mot att likna bakgrunden.

Länk: freewebs.com/scikidus/evolution/