Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Tips: StarGenetics

geneticsStarGenetics genetiksimulator Vad är StarGenetics? StarGenetics är en simulator som återskapar Mendelsk korsning av olika organismer. Simulatorn har utvecklats på biologiska fakulteten vid MIT. Den är skriven i Java, så den går att köra på i princip vilket operativsystem som helst.

Hur kan man använda StarGenetics i undervisningen? StarGenetics kan användas för att lära ut de grundläggande genetiska begreppen, och anpassas helt efter elev och lärare. Enligt tillverkaren är StarGenetics till och med så avancerat att det kan användas i undervisningen av högskole- och universitetsstudenter.

Länk: star.mit.edu/genetics

 

   

Också intressant: