Facit

Betygsgränser

Max: 26,0
Medel: 18,3
G: 10,5
VG: 17,5
MVG: 22,0
  1. a, d, f
  2. d, e
  3. a, b, c
  4. c, d, e
  5. a, d, e
  6. a, b, d
  7. När fruktsockret tas upp i cellerna, minskar vattenkoncentrationen i dessa (1p). Vattenkoncentrationen inne i tarmen blir därmed högre än vattenkoncentrationen i cellerna (1p). Eftersom vattnet "vill" diffundera längs sin koncentrationsgradient, flyter det in i cellerna, avföringen blir mindre vattnig, och diarrén motverkas (1p).
  8. Snygg bild med hydrofilt huvud (0,5p), hydrofoba svansar (0,5p). Hydrofila huvuden vänder sig ut mot lösningen (vattnet) (0,5p) eftersom de är vattenlösliga (0,5p); hydrofoba svansar är inte vattenlösliga (0,5p), och vänder sig därför från vattnet – in mot mitten av micellen (0,5p).
  9. Ett enzym är ett protein (1p), som katalyserar en specifik reaktion (1p). För det första passar selektiva transportörer in på detta, eftersom de är proteiner (1p). Selektiva transportörer transporterar också bara en sorts partiklar, t.ex. Na+-joner. Därför kan man också säga att de katalyserar en specifik reaktion (1p).
  10. Ett virusprov blandas med ett värdcellsprov (t.ex. fager blandas med bakterier), gjuts in i s.k. mjukagar och tillåts växa ut (ofta över natt, i 37°C) (1p). Där en viruspartikel infekterat en värdcell, kommer det att bildas ett plaque, som är en klar fläck, där inga värdceller vuxit (1p). Det bildas genom att en viruspartikel infekterar en enda cell, som lyserar (1p). Nybildade viruspartiklar sprids till intilliggande värdceller, som infekteras, och så sprider det sig ungefär som ringar på vattnet (1p).