Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Prov 2014-02-26 i Cellbiologi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 24,0 (12/9/3)
Medel: 15,0 (9,8/5,3/1,2)
E: 9,0    
D: 13,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
C: 17,5 varav 7,0 A- eller C-poäng
B: 19,0 varav 1,5 A-poäng
A: 21,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Att den kan gå in i lytisk fas. 
 2. För att överleva tider av stress, exempelvis svält, torka m.m. 
 3. Till ”bakterie-sex”: Föra över genetiskt material (plasmider) mellan bakterier. 

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. a, c, d
 2. a, d, e
 3. a, b, f
 4. a, b, d
 5. a, b, e
 6. a, b, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att bild β är rätta svaret, med en kortfattad förklaring.

  C – Eleven redogör för begreppet diffusion och osmos, och förklarar varför vattnet ”vill” diffundera in i cellen.

  A – Eleven nyanserar redogörelsen, t.ex. genom att föra in begreppen ”semipermeabelt membran” och ”aquaporiner”.

  Om eleven tolkar bild γ som en lyserad cell, kan hen få både C- och A-poäng, men inget E. 
 2. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att utan syrgas kan inte glukos förbrännas, och då får cellen ingen ATP.

  C – Eleven visar med reaktionsformler hur socker förbränns med hjälp av syrgas, och förklarar utförligt någon del av elektrontransportkedjan.

  A – Eleven visar med ord och bild hur elektrontransportkedjan drivs av reaktionen 2H+ + 2e + ½O2 → H2O, hur det därmed uppstår en skillnad i H+-koncentration mellan mitokondriens insida och utrymmet mellan det inre och det yttre membranet samt hur denna koncentrationsskillnad driver ATP-syntaset. 
| ▶

 

   

Också intressant: