De här instuderingsfrågorna är tyvärr inte relevanta för det urval av humanfysiologin som jag och mina elever har valt att göra det här året.

Matspjälkning

G-frågor

 1. Vad heter det enzym i saliven som bryter ner kolhydrater? (Ledtrådar)
 2. Vad är pepsin? (Externa ledtrådar)
 3. Var produceras galla, och var lagras den? (Externa ledtrådar)
 4. Vad har gallan för huvudsaklig funktion? (Externa ledtrådar)
 5. Vad fyller bukspottet för funktioner? (Externa ledtrådar)
 6. Nämn en sjukdom som har sitt ursprung i bukspottskörteln! (Externa ledtrådar)
 7. Vilket ger mest energi: fett, kolhydrater eller proteiner? (Ledtrådar)
 8. Vilka ämnen absorberas i tunntarmen? (Externa ledtrådar)

VG-frågor

 1. Varför bryts inte proteiner i de celler som tillverkar pepsin ned av pepsinet? (Externa ledtrådar)
 2. Hur uppstår magsår? (Externa ledtrådar)
 3. Varför kan man inte svälja och andas samtidigt? (Externa ledtrådar)
 4. Varför äter kaniner ibland upp sin egen avföring? (Ledtrådar)
 5. På vilket vis skiljer sig matspjälkningen hos encelliga och flercelliga organismer? (Externa ledtrådar)
 6. Redogör för vilka funktioner magsäckens övre och undre magmun har! (Externa ledtrådar)
 7. Vad är gallstenar, och hur uppkommer de? (Externa ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Redogör för de olika sorternas absorptioner i magtarmkanalen! (Ledtrådar)
 
 1. Beskriv
  1. kolhydraternas (ledtrådar)
  2. proteinernas (ledtrådar)
  3. fetternas (ledtrådar)
  väg genom matsmältningskanalen!
 2. Vad finns det för för- resp. nackdelar med en längre tunntarm? (Ledtrådar)

Vattenbalans

G-frågor

 1. Njurarna kan sägas ha två olika uppgifter. Vilka? (Externa ledtrådar)
 2. Avfallsprodukterna delas in i två huvudgrupper. Vilka? (Externa ledtrådar)
 3. I vilka tre former kan djur avge de kvävehaltiga resterna? (Externa ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad är skillnaden mellan en fisk som är hyperton och en som är hypoton? (Externa ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Redogör för hur exempelvis kameler och ökenråttor kan klara att hålla sin vattenbalans trots deras hårda klimat! (Externa ledtrådar)
 2. Vad gör man vid en dialys, och vad är orsaken till att man måste sätta in en dialys? (Externa ledtrådar)
 3. Diffunderar vattnet in eller ut ur kroppen på en hypoton organism? Förklara! (Externa ledtrådar)

Rörelse

G-frågor

 1. Hur fungerar ”allt-eller-inget”-principen vad det gäller musklerna? (Ledtrådar)
 2. Vilka är de tre huvudtyperna av skelett? (Ledtrådar)
 3. Vilka är de tre huvudtyperna av muskulatur? (Ledtrådar)
 4. Vad är typiskt för
  1. ”vita” muskler? (Ledtrådar)
  2. ”röda” muskler? (Ledtrådar)
 5. Vad är en antagonistisk muskel? (Ledtrådar)
 6. Vad händer om din lårmuskel kontraheras? (Ledtrådar)
 7. Vad är det som lätt kan slitas av vid kraftig överansträngning? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Hur utvinner de vita musklerna sin energi, och vad händer då i muskeln? (Ledtrådar)
 2. Förklara skillnaden mellan isotona, hypertona och hypotona organismer! (Ledtrådar)
 3. Beskriv uppbyggnaden av en muskel! (Ledtrådar)
 4. Vad utgör det axiala skelettet, och vad har de för gemensam nämnare? (Ledtrådar)
 5. Mellan kotorna i ryggen finns broskskivor. Vad kallas de, och vad är deras funktion? (Ledtrådar)
 6. Beskriv vad som händer på molekylär nivå när en muskel dras samman! (Ledtrådar)
 7. Vad är ett diskbråck? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vad händer i muskelfibrerna när du är ute och tränar? Förklara hela förloppet! (Ledtrådar)
 2. Vad är det som skiljer de röda och de vita muskelfibrerna åt, och vad beror desa skillnader på? (Ledtrådar)

Sinnesfysiologi

G-frågor

 1. Vad är sinnesorganen, och på vilket sätt är sinnesorganen omvandlare? (Ledtrådar)
 2. Vad är ögats hornhinna? (Ledtrådar)
 3. Vad är regnbågshinnan (iris)? (Ledtrådar)
 4. Vilken är pupillens funktion? (Ledtrådar)
 5. Vad har linsen för funktion? (Ledtrådar)
 6. Vad är näthinnan (retina)? (Ledtrådar)
 7. Vad är den
  1. gula (Ledtrådar)
  2. blinda
  fläcken? (Ledtrådar)
 8. Vilken uppgift har ögats
  1. tappar? (Ledtrådar)
  2. stavar? (Ledtrådar)
 9. I vilka tre delar brukar man dela in örat? (Ledtrådar)
 10. Vilken funktion har
  1. ytterörat? (Ledtrådar)
  2. trumhinnan? (Ledtrådar)
  3. hörselbenen? (Ledtrådar)
  4. snäckan? (Ledtrådar)
  5. båggångarna? (Ledtrådar)
 11. Var sitter det ovala och det runda fönstret? (Ledtrådar)
 12. Vilka är de tre hörselbenen? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Var sker den största ljusbrytningen i ögat? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur pupillen kan utöva sin funktion. (Ledtrådar)
 3. Förklara hur linsen kan ackommodera. (Ledtrådar)
 4. Vad innebär
  1. grå (Ledtrådar)
  2. grön
  starr? (Ledtrådar)
 5. Beskriv kort hur ögat fungerar från det att ljuset träffar hornhinnan till det då vi uppfattar en bild! (Ledtrådar)
 6. En kompis kastar en sten i vattnet med ett ”plums”. Beskriv hur ljudvågorna färdas hela vägen in i örat, och till slut tolkas som ”plums”. (Ledtrådar)
 7. Varför kan öroninflammation leda till permanent hörselnedsättning? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Förklara varför det är svårt att se skarpt i svagt ljus! (Ledtrådar)
 2. Hur uppkommer grön starr och hur behandlar man den? Vad innebär de olika typerna av grön starr? (Ledtrådar)
 3. Varför hör man sämre när man lyfter och landar med ett flygplan? (Ledtrådar)
 4. Vad är det som gör att man, om man trycker en nagel mot huden, upplever större smärta, ju hårdare man trycker? (Ledtrådar)