Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Prov 2017-11-24 i Nervsystemets fysiologi och funktion - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 23,0 (10/10/3)
Medel: 21,1 (10,0/9,1/2,0)
E: 7,0    
D: 12,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 16,5 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 18,0 varav 1,5 A-poäng
A: 20,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. b. Axon
  c. Synaps
  d. Dendrit
  e. (Ranviersk) nod

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. a, c, d
 2. d, e, f
 3. a, b, d
 4. a, d, f
 5. c, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning

  E – Eleven beskriver översiktligt hur reflexbågen hur fungerar, med utgångspunkt i 2–3 av nedanstående begrepp.

  • Efferent nerv/sensorisk signal
  • Ryggmärgens funktion
  • Afferent nerv/motorisk signal
  • Hjärnans funktion

  C – Eleven förklarar utförligt hur reflexbågen hur fungerar, med utgångspunkt i samtliga av ovanstående begrepp.

  För A i språk och kommunikation krävs att bilden är försedd med förklaringar eller tydliga ankare i texten.

 2. Bedömning:

  E – Eleven beskriver kortfattat att bilden visar hyperpolarisation av nervcellens membran.

  C – Eleven förklarar utförligt vad som händer i hyperpolarisationen med utgångspunkt i två av begreppen nedan.

  • Depolarisation leder till att kaliumkanalen öppnas
  • Na+/K+-pumpens arbete leder till en hög [K+] i cytoplasman, varför K+ diffunderar ut när kaliumkanalen öppnas.
  • Hög [K+] på utsidan leder till att nervcellens membran hyperpolariseras.

  A – Eleven förklarar utförligt vad som händer i hyperpolarisationen med utgångspunkt i alla tre av begreppen ovan.

 3. Bedömning

  E – Eleven beskriver översiktligt hur nervsignalen överförs i synapsen med utgångspunkt i två av nedanstående begrepp.

  • Exocytos
  • Diffusion
  • Aktivering av receptorn
  • Jonkanaler

  C – Eleven beskriver översiktligt hur nervsignalen överförs i synapsen med utgångspunkt i minst tre av ovanstående begrepp.

  A – Eleven når kraven för C och beskriver utförligt och nyanserat vad som händer när neurotransmittorns receptor blockeras.

| ▶

 

   

Också intressant: