Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Hormonsystemet. Olika typer av hormoner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på några homeostatiska funktioner som regleras av hormoner.
     
 1. Jag vet vad som är skillnaden på endo- och exokrina körtlar.
     
 1. Jag kan ge exempel på några endokrina körtlar.
     
 1. Jag kan ge exempel på något fettlösligt hormon.
     
 1. Jag kan ge exempel på något hormon som är en avledning (ett derivat) av en aminosyra.
     
 1. Jag kan ge exempel på något peptidhormon.
     

Hur hormoner fungerar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur det går till när ett hormon påverkar en cell.
     
 1. Jag kan förklara hur blodsockerhalten hålls på en (någorlunda) konstant nivå med hjälp av återkoppling och hormonerna insulin och glukagon.
     

Några endokrina körtlar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från tallkottkörteln fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från sköldkörteln fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från binjurarna fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från könskörtlarna fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från bukspottkörteln fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några av de hormoner som insöndras från hypotalamus fungerar.