Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Slutprov 2014-06-11 i Biologi 2 - Facit

Artikelindex

Facit

Del E

  1. Axon
  2. Synaps
  3. Dendrit
  4. (Ranviersk) nod
  1. Äggledare
  2. Äggstock
  1. Livmoderhals
  2. Livmodermun
  3. Slida
 1. a, b, e
 2. a, d, e
 3. c, d, e
 4. d, e, f
 5. c, e, f
 6. b, c, f
 7. c, e, f

Del CA

Del α. Alla frågor ska besvaras.

 1. Bedömning
  E – Eleven konstaterar att glukosen bryts ner i glykolysen & cellandningen, och att det inte är insulin som är det enzym som katalyserar den nedbrytningen.
  C – Eleven förklarar också vilken funktion insulinet har, hur det utsöndras och hur det påverkar lever, muskler och fettceller.
  A – Eleven förklarar också återkopplingssystemet med glukagon och hur blodsockerhalten regleras.
 1. Bedömning:
  E – Eleven beskriver översiktligt något hormon som utsöndras från hypofysen, och som påverkar menstruationscykeln.
  C – Eleven beskriver utförligt att hypofysen utsöndrar både FSH och LH, och dessa hormoners verkan.
  A – Eleven beskriver också utförligt och nyanserat återkopplingen som sker till hypofysen (via gulkroppens progesteron).
 1. Bedömning:
  C – Eleven beskriver översiktligt hur aktionspotentialen uppstår och återställs.
  1A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur aktionspotentialen uppstår och återställs, men lyckas inte koppla siffrorna i bilden till vad som händer i aktionspotentialen.
  2A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur aktionspotentialen uppstår och återställs, och kopplar helt eller till största delen siffrorna i bilden till vad som händer i aktionspotentialen.

Del β. Välj ut och besvara två av frågorna nedan.

 1. Bedömning:
  E – Eleven noterar att eftersom vattnet har avdunstat, försvinner vatten från bladen, som inte längre spänns ut av turgor.
  C – Eleven för ett resonemang om osmos och vattentryck i cellernas vakuoler eller om respiration och vattentransport från rot till blad.
  A – Eleven för ett utförligt och nyanserat resonemang om både osmos och vattentryck i cellernas vakuoler och om respiration och vattentransport från rot och endodermis till blad och klyvöppningar.
 1. Bedömning:
  E – Eleven konstaterar, t.ex. med hjälp av reaktionsformeln 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2, att utan vatten avstannar fotosyntesen.
  1C– Eleven redogör också för hur vattnet spjälkas vid fotosystem II.
  2C– Eleven kopplar samman spjälkningen av vatten till bildningen av en protongradient.
  1A– Eleven drar också slutsatsen att eftersom det är vattenbrist, kommer klyvöppningarna att stängas. Då kommer inte någon CO2 att diffundera in i bladen, och ingen Calvin-cykel kan ske.
  2A– Eleven redogör för Calvin-cykeln, vad som bildas där, och varför detta krävs för att cellen ska överleva.
 1. Bedömning:
  E – Eleven beskriver översiktligt klaffarna i venerna.
  C – Eleven beskriver hur muskelrörelser gör att blodet pressas fram i venerna, och hindras från att rinna tillbaka tack vare klaffarna
  A – Eleven utreder också utförligt och nyanserat hur blodtrycket sjunker ju längre ut i blodomloppet man kommer, och drar slutsatsen att man måste röra sig för att kunna driva fram blodet i venerna.
| ▶

 

 

Också intressant: