Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

dnafingerprintsInledning

En brottsling lämnar spår efter sig på en brottsplats. Det kan vara fingeravtryck, skoavtryck, blodspår och mycket annat. I de fall där brottslingen lämnat biologiska spår efter sig är det möjligt att analysera DNA:t i det för att se om det matchar den misstänktes DNA.

I en "riktig" DNA-fingerprinting-analys måste man först börja med att kopiera sitt DNA i stor mängd. Det görs i en process som kallas för PCR. Därefter klipper man upp DNA:t med hjälp av särskilda enzymer som kallas för restriktionsenzymer.

Restriktionsenzymerna klipper bara vid vissa speciella DNA-sekvenser, s.k. igenkänningssekvenser. Eftersom olika individers DNA har olika kvävebassekvens, kommer igenkänningssekvenserna att vara på olika ställen i DNA:t. Det gör att restriktionsenzymerna kommer att klippa olika personers DNA på olika sätt, men från en viss individ kommer det alltid att klippas på samma sätt.

Restultatet av en DNA-fingerprinting-analys. Restultatet av en DNA-fingerprinting-analys.

I den här laborationen ska ni analysera DNA från en brottsplats, och jämföra med DNA från två misstänkta. På så sätt ska ni avgöra om någon av de misstänkta kan knytas till brottsplatsen.

Det uppklippta DNA:t analyserar man med hjälp av agarosgelelektrofores. Det innebär att man sätter sitt DNA i en gel som består av agaros. Agaros är en slags polysackarid som bildar ett nätverk i gelen. Om man lägger en spänning över gelen kommer de negativt laddade DNA-molekylerna att röra sig mot pluspolen. På grund av nätverket av agaros kommer stora DNA-molekyler kommer att bromsas mer än små. Därmed "sorterar" man de uppklippta DNA-snuttarna som bildar ett särskilt bandmönster på gelen.

Material

Varje grupp behöver

Kemikalier

 • 1 remsa med DNA-prover A-F
  • Prov A-B är bevismaterial (DNA från brottsplatsen)
  • Prov C-D är DNA från misstänkt #1
  • Prov E-F är DNA från misstänkt #2

Annan materiel 

 • Mikropipett 5–50 μl
 • Pipettspetsar

Gemensamt behövs

 • 1-2 geler med 0,8 % agaros i TAE-buffert
 • 500 ml TAE-buffert
 • Elektroforeskärl
 • Spänningsaggregat

Gör såhär

Sätt på proverna på gelen

 1. För över gelen till elektroforeskärlet och häll på TAE-buffert (görs gemensamt)
 2. För över prov A-F i gelen
 3. Kör gelen med 150 V tills DNA-banden har separerat från varandra
 4. Fotografera av gelen och använd den för att besvara frågorna nedan.

Frågor att besvara

 1. Vems DNA hade man funnit på brottsplatsen?
 2. Hur kan man vara säker på att det verkligen är den som är brottslingen?
 3. Förklara med egna ord varför det uppträder band av DNA i gelen.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan inspirerats av från Edvotek. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina behov.