Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

För att kunna arbeta med bakterier är det viktigt att kunna hantera materialet sterilt. I den här laborationen ska du också öva dig på att plocka bakterier från en koloni och renodla den, så att du går från en blandkultur till en ren kultur med bara en enda typ av bakterier.

Materiel

 • En eller flera petriskålar med blandkulturer
 • En petriskål med NA
 • Platinaögla
 • Spritlampa
 • Ytdesinfektionsmedel

Blandkultur på en agarplatta. Blandkultur på en agarplatta.

Gör såhär

Sterilteknik

 1. Personlig hygien
  • Tvätta händerna efter toalettbesök
  • Tvätta händerna innan laborerande med bakterier
 2. Sterilisera arbetsytan
  • Vi använder M-YTDES som desinfektionsmedel, men även 70%-ig sprit är vanligt förekommande
  • Torka av bänken med desinfektionsmedlet – så enkelt är det!
 1. En öppen låga
  • Har två syften
   1. Sterilisera glas, platinaöglor genom att man för in dem i lågan
   2. Skapa konvektionsströmmar över arbetsytan, så att inga sporer/bakterier faller ned på det som är på arbetsytan
 2. När man labbat färdigt, torkar man av arbetsytan med ytdesinfektionsmedel igen, för att de eventuella bakterier som finns där inte ska hamna på nästa person som kommer dit...

Konvektionsströmmar orsakade av en brännare. Konvektionsströmmar orsakade av en brännare.

Renstryk av en bakterie

Genom utstrykningen späds kulturen successivt ut

Genom utspädningen, kommer man att kunna se enstaka kolonier, som har sitt ursprung i en enda bakterie

En sådan koloni kan sedan plockas med platinaögla och strykas om

Nu har vi fått en renkultur!

Låt de renstrukna kolonierna inkubera i rumstemperatur 1-2 dagar eller i 37 °C över natt.

Redovisning

Titta på dina renstrukna kolonier och reflektera över om din sterilteknik är tillräcklig eller otillräcklig!

Riskanalys

Eftersom laborationen genomförs med öppen låga, bör man iaktta viss försiktighet och brandskydd. De använda plattorna avdödas genom autoklavering.