Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Klorofyll är det färgade ämne som växter använder för att fånga upp solljus av olika våglängder. Beroende på vilken miljö växten lever i, behöver den kunna fånga upp olika våglängder. Du skall i denna laboration undersöka hur klorofyllinnehållet skiljer sig i växter från olika miljöer.

Tid för detta

Laborationen tar ett laborationstillfälle i anspråk.

Material

Varje grupp behöver:

 • Sax
 • Bägare, 100ml
 • Brännare eller värmeplatta
 • Trefot m. nät el. motsv.
 • 95%-ig alkohol
 • En handfull gröna blad från en landväxt och från en alg
 • 2 trattar
 • Filterpapper
 • 2 provrör, 180mm
 • En stark lampa (t.ex. projektorlampa eller OH-lampa)
 • Kromatografikärl
 • Aceton:petroleumeter-blandning i förhållandet 1:9

Gör såhär

 1. Klipp bladen från den ena växten i små bitar, och lägg dem i bägaren
 2. Häll på alkohol så att bladen täcks, och sätt i tratten i bägaren. Tratten fungerar som kylare.
 3. Värm på bägaren tills bladen tappat sin färg
 4. Filtrera lösningen ner i ett provrör
 5. Belys klorofyllösningen medan du försiktigt rör provröret. Lägg märke till vilken/vilka färger som framträder
 6. Upprepa steg 1-5 med den andra växten
 7. Klipp till ett filterpapper så att det passar i kromatografikärlet
 8. Rita ett tunt blyertsstreck c:a 2 cm från nedre kanten.
 9. För med hjälp av ett kapillärrör över klorofyllösning till en punkt på ditt blyertsstreck, så att det bildas en tydlig fläck.
 10. Gör likadant med den andra klorofyllösningen.
 11. Häll c:a 1 cm aceton:petroleumeter-blandning i kromatografikärlet.
 12. Stoppa i filterpappret med klorofyllösningarna, och sätt på locket.
 13. Avbryt kromatografin när vätskefronten nått c:a 1 cm under papprets övre kant.
 14. Rita av kromatografipappret, fotografera av det eller skanna in det i dator, och inkludera det i er labrapport.

Resultatet av pappperskromatografi av blad från björnbär (BJ) och blåstång (BL). Resultatet av pappperskromatografi av blad från björnbär (BJ) och blåstång (BL).

Frågor att besvara

 1. Vad är det för färg som syns när man belyser klorofyllösningen?
 2. Vad händer när man utför kromatograferingen?
 3. Hur skiljer sig utseendet på de olika klorofyllösningarna efter att man kromatograferat dem? Vad beror dessa skillnader på?

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Aceton och petroleumeter är eldfarliga, och måste hållas ifrån öppen eld. Aceton och petroleumeter är hälsovådligt vid inandning, varför man måste ha ordentlig ventilation.