Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Renovering pågår!

Ursäkta oredan medan vi bygger om…


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/templates/meu91/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Den eukaryota cellens uppbyggnad

Den eukaryota cellens uppbyggnad.Videogenomgång (flippat klassrum)

Den eukaryota cellen inifrån och ut

En generell eukaryot djurcell.En generell eukaryot djurcell.

Struktur Funktion
 1. Cellkärna
 • Innehåller kromatin (DNA)
 1. Kärnmembran
 • Avgränsar cellkärnan mot cytoplasman
 • Proteiner i kärnmembranet bestämmer vad som får passera in/ut
 1. Cytoplasma
 • Den vätska där cellens innehåll flyter runt
 1. Strävt ER (endoplasmatiskt retikulum)
 •  På detta sitter ribosomer
 1. Slätt ER
 •  Syntes av lipider
 • "Kemisk fabrik"
 1. Golgiapparat
 • Packning, bearbetning och sortering av proteiner för vidare transport ut i cellen.
 1. Peroxisom
 • Innehåller bl.a. enzymer som hjälper vid nedbrytning av fetter
 1. Ribosomer
 • Sitter huvudsakligen på ER
 • Sköter proteinsyntesen
 1. Mitokondrier
 • Sköter cellandningen (citronsyracykeln + elektrontransportkedjan)
 1. Centrioler
 • Håller ordning på kromosomerna vid celldelning
 1. Lysosomer
 • Innehåller enzymer som bryter ned material som cellen tagit upp genom endocytos
 1. Cellmembran
 • Begränsar cellen utåt
 • Innehåller proteiner som bestämmer vad som tas upp till/utsöndras från cellen.
 1. Gap junctions (glansstrimmor)
 • Por som binder ihop två celler
 • Cellernas cytoplasma kan flöda mellan de två cellerna
 1. Flagell
 • Rörelseorgan
 • Piskliknande rörelse

Växtceller jämfört med djurceller

 En generell växtcell.En schematisk växtcell.

En växtcell är en eukaryot cell som också har:

Struktur Funktion
 1. Cellvägg
 • Ger växten stöd & struktur
 1. Vakuol
 • Vätskefylld blåsa
 • Spänner ut cellen
 1. Kloroplaster
 • Sköter fotosyntesen

 

   

Också intressant: