Den eukaryota cellens uppbyggnad.Videogenomgång (flippat klassrum)

Den eukaryota cellen inifrån och ut

En generell eukaryot djurcell.En generell eukaryot djurcell.

Struktur Funktion
 1. Cellkärna
 • Innehåller kromatin (DNA)
 1. Kärnmembran
 • Avgränsar cellkärnan mot cytoplasman
 • Proteiner i kärnmembranet bestämmer vad som får passera in/ut
 1. Cytoplasma
 • Den vätska där cellens innehåll flyter runt
 1. Strävt ER (endoplasmatiskt retikulum)
 •  På detta sitter ribosomer
 1. Slätt ER
 •  Syntes av lipider
 • "Kemisk fabrik"
 1. Golgiapparat
 • Packning, bearbetning och sortering av proteiner för vidare transport ut i cellen.
 1. Peroxisom
 • Innehåller bl.a. enzymer som hjälper vid nedbrytning av fetter
 1. Ribosomer
 • Sitter huvudsakligen på ER
 • Sköter proteinsyntesen
 1. Mitokondrier
 • Sköter cellandningen (citronsyracykeln + elektrontransportkedjan)
 1. Centrioler
 • Håller ordning på kromosomerna vid celldelning
 1. Lysosomer
 • Innehåller enzymer som bryter ned material som cellen tagit upp genom endocytos
 1. Cellmembran
 • Begränsar cellen utåt
 • Innehåller proteiner som bestämmer vad som tas upp till/utsöndras från cellen.
 1. Gap junctions (glansstrimmor)
 • Por som binder ihop två celler
 • Cellernas cytoplasma kan flöda mellan de två cellerna
 1. Flagell
 • Rörelseorgan
 • Piskliknande rörelse

Växtceller jämfört med djurceller

 En generell växtcell.En schematisk växtcell.

 
En växtcell är en eukaryot cell som också har:
Struktur Funktion
 1. Cellvägg
 • Ger växten stöd & struktur
 1. Vakuol
 • Vätskefylld blåsa
 • Spänner ut cellen
 1. Kloroplaster
 • Sköter fotosyntesen