Lite utrustning för att studera celler

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Leeuwenhoeks mikroskop. Leeuwenhoeks mikroskop.

Antonie van Leeuwenhoek konstruerade det första fungerande mikroskopet.

Det såg inte alls ut som moderna mikroskop, utan var snarare en lupp.

Det kunde dock nå förstoringar på upp till 400 gånger.

van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat. van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.