Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Hur man studerar celler

Artikelindex

Leeuwenhoek ritade vad han såg

Han var den förste att beskriva både spermier (från en rad olika djur) samt bakterier.

  • Han kallade bakterierna för "små djur" (animalcules), men det var inte förrän långt senare som bakterier identifierades och beskrevs för vad det var.
Spermier, som van Leeuwenhoek såg demSpermier, som van Leeuwenhoek såg dem. van Leeuwenhoeks teckningar av 'små djur' (animalcules). van Leeuwenhoeks teckningar av 'små djur' (animalcules).

 

   

Också intressant: