Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Hur man studerar celler

Artikelindex

Hookes mikroskop

Robert Hooke (1635-1703) konstruerade ett ljusmikroskop som var mer praktiskt att använda än Leeuwenhoeks, och gav lika hög förstoring.

Hooke myntade ordet "cell"

  • Det lär ha varit så att han studerade kork från korkek, och såg vad han tyckte liknade de celler (små rum) som typiskt finns i kloster

Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).

 

   

Också intressant: