Dagens ljusmikroskop

Principen är densamma som i Hookes mikroskop, men konstruktionen är något annorlunda.

Ett modernt ljusmikroskop.Ett modernt ljusmikroskop.