Hur man studerar celler

Ett ägg.

Tillbaka till en liten klassiker: Ägget

Vad är liv? Vad kännetecknar liv?

Hur många celler är det i ägget?

Vad kännetecknar cellen?


Lite utrustning för att studera celler

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Leeuwenhoeks mikroskop. Leeuwenhoeks mikroskop.

Antonie van Leeuwenhoek konstruerade det första fungerande mikroskopet.

Det såg inte alls ut som moderna mikroskop, utan var snarare en lupp.

Det kunde dock nå förstoringar på upp till 400 gånger.

van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat. van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.


Leeuwenhoek ritade vad han såg

Han var den förste att beskriva både spermier (från en rad olika djur) samt bakterier.

  • Han kallade bakterierna för "små djur" (animalcules), men det var inte förrän långt senare som bakterier identifierades och beskrevs för vad det var.
Spermier, som van Leeuwenhoek såg demSpermier, som van Leeuwenhoek såg dem. van Leeuwenhoeks teckningar av 'små djur' (animalcules). van Leeuwenhoeks teckningar av 'små djur' (animalcules).

Hookes mikroskop

Robert Hooke (1635-1703) konstruerade ett ljusmikroskop som var mer praktiskt att använda än Leeuwenhoeks, och gav lika hög förstoring.

Hooke myntade ordet "cell"

  • Det lär ha varit så att han studerade kork från korkek, och såg vad han tyckte liknade de celler (små rum) som typiskt finns i kloster

Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).


Dagens ljusmikroskop

Principen är densamma som i Hookes mikroskop, men konstruktionen är något annorlunda.

Ett modernt ljusmikroskop.Ett modernt ljusmikroskop.


Hur ett elektronmikroskop fungerar

(T.o.m. ett transmissionselektronmikroskop; det finns andra typer av elektronmikroskop, t.ex. svepelektronmikroskop.)

Hur fina detaljer man kan se i ett preparat beror på ljusets frekvens

  • Ju högre frekvens, desto finare detaljer

Ögat uppfattar bara synligt ljus – som inte har så värst hög frekvens

Med hjälp av elektronstrålar kan man se mycket finare detaljer!

En stråle av elektroner accelereras mot objektet som ska studeras. Magnetlinser fokuserar elektronstrålen och en fluorescerande skärm visar upp en bild (projektion) av objektet. En stråle av elektroner accelereras mot objektet som ska studeras. Magnetlinser fokuserar elektronstrålen och en fluorescerande skärm visar upp en bild (projektion) av objektet. Ett elektronmikroskop är ett stort instrument i miljonkronorsklassen. Ett elektronmikroskop är ett stort instrument i miljonkronorsklassen.


Centrifuger

Varför behöver man centrifuger?

  • För att skilja olika beståndsdelar i en lösning åt!

Cellerna sedimenterar, mindre saker stannar i överlösningen

Högre rotationshastighet kan få också de mindre sakerna (proteiner, plasmider etc.) att sedimentera.

Bordscentrifug. Denna är lämplig att centrifugera ned celler med.Bordscentrifug. Denna är lämplig att centrifugera ned celler med. En ultracentrifug kan rotera mycket snabbt (50000 varv/minut och mer), vilket ger en acceleration på 1000000 g eller mer.En ultracentrifug kan rotera mycket snabbt (50 000 varv/minut och mer), vilket ger en acceleration på 1 000 000 g eller mer.

Att märka molekyler

För att kunna se eller följa molekyler märker man dem ofta på olika sätt.

Ibland märker man dem med radioaktiva ämnen, men ofta försöker man idag använda fluorescerande ämnen

  • Fluorescerande ämnen kan ses med blotta ögat
  • Radioaktiva ämnen är otrevliga att jobba med!

Fluorescerande celler är lättare att se i mikroskopFluorescerande celler är lättare att se i mikroskop.