Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

0416 A67Vad är arkéer?

Liknar bakterier, då de saknar cellkärna

Biokemiskt liknar de mest eukaryoterna

 • Därför tror man att de är närmare släkt med eukaryoter än med bakterier

Glöm bort följande tre begrepp:

Arkebakterier

 • Gammalt namn på det vi idag kallar arkéer
 • De är inga bakterier – troligen närmare släkt med eukaryoter, faktiskt!

Prokaryoter

 • Gammalt begrepp; omfattade arkebakterier + eubakterier.
 • Eftersom arkéerna, som de ju nu kallas, är närmare släkt med eukaryoterna, bör de inte föras samman med eubakterierna i en grupp!
Eubakterier
 • Det är bättre att använda bara "bakterier"

Arkéer jämfört med bakterier och eukaryoter

Arkéer är mycket annorlunda jämfört med både bakterier och eukaryoter

De har:

 • annorlunda struktur på cellväggen (de som har cellvägg)
 • annorlunda membranlipider
 • extrema livsmiljöer (ex. mycket salt, mycket surt, mycket varmt)
Egenskap Bakterier Arkéer  Eukaryoter
DNA-molekylen 1 kromosom, cirkulär. 1 kromosom, cirkulär. ≥ 1 kromosomer, linjära
Histoner Nej  Hos vissa Ja 
Cellkärna Nej Nej  Ja 
Cellvägg1 Peptidoglykan Olika typer (dock ej peptidoglykan eller cellulosa) Cellulosa
Cellmembranets kemi esterbindning eterbindning esterbindning
Ribosomer Små, i cytoplasman Små, i cytoplasman Stora, på ER (huvudsakligen)
Introner Nej Nej Ja
Plasmider Ja Ja Nej (sällsynt)
Fotosyntes2 Med klorofyll Med rhodopsin Med klorofyll

1Inte alla bakterier eller eukaryoter har cellvägg.
2Inte alla bakterier, arkéer eller eukaryoter kan utföra fotosyntes.

Arkéernas indelning

 
Man räknar idag med fem huvudgrupper av arkéer:
 1. Metanogena arkéer
  • Lever t.ex. inuti protozoer (encelliga djur) inne i vommen i idisslare
  • Producerar CH4 (metan)
 2. Sulfatreducerande arkéer
 3. Extrema halofiler
  1. "Saltälskare"
  2. Finns t.ex. i döda havet och Great Salt Lake

   Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.

 4. Arkéer utan cellvägg
 5. Termoacidofila arkéer
  • "Värme- och syraälskare"
  • Lever och delar sig vid 60°C-80°C
  • Föredrar pH 1-2 - ungefär som i magsäcken