Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Virus är inte celler

Cellen = livets minsta levande enhet. Alltså är virus inte levande.

Tobaksmosaikviruset, ett växtvirus som angriper tobaksplantan, består endast av en DNA-molekyl täckt av protein. Tobaksmosaikviruset, ett växtvirus som angriper tobaksplantan, består endast av en DNA-molekyl täckt av protein.

Virus består av åtminstone

 1. arvsmassa (en nukleinsyra);
  • Kan vara DNA eller RNA.
  • Kan vara cirkulärt eller linjärt.
  • Kan vara dubbelsträngat eller enkelsträngat.
 2. en kapsel av proteiner.

En del virus bär också med sig

 1. enstaka enzymer;
 2. membran (från värdcellen).
  • Membranet fungerar som "kamouflage" = skyddar mot fagocytos.

Virus är alltid parasiter.

 • Måste ta sig in i en värdcell för att kunna föröka sig.

Virus – vår evolutionära skugga?

Hur har virusen utvecklats? Det finns tre huvudsakliga teorier.

 1. Retrograd evolution
  • Är virus resultat av bakterier som successivt gjort sig av med "onödiga" gener så till den milda grad att de till slut inte längre kan betraktas som levande?
 2. Gener på flykt
  • Är virus resultat av gener som kopplats loss från andra organismer, och kunnat klara sig genom att vara parasiter?
 3. Rester av ursprungligt "liv"
  • Är virus rester av de allra första nukleinsyrorna och proteinerna som bildades, men som aldrig tog steget fullt ut att bli levande?

Eftersom virus inte bildar fossil är det svårt att veta hur virus såg ut för länge sedan. Vi vet idag inte vilken av teorierna ovan som stämmer, eller om olika virus har olika ursprung.

Virusens förökning

Två vägar till förökning: Antingen

 1. massproduktion av virus; eller
 2. inkorporering i genomet (virusets DNA sätts in i värdcellens DNA).
  • Det inkorporerade viruset kallas provirus.
  • Jämför med munherpes: För det mesta "ligger viruset still" (i cellens kromosomer), men vid stress vaknar det "till liv", och börjar massproduceras.

Munherpes orsakas av herpesviruset Herpes simplex.Munherpes orsakas av herpesviruset Herpes simplex.

Sju steg till förökning

 1. Viruset fäster till membranet
  • Receptorer på cellens yta – viruset "lurar" värdcellen!
 2. Arvsmassan tar sig in i cellen
  • RNA-virus (s.k. retrovirus) måste först skrivas om till DNA
 3. Nu bestäms: Antingen blir det en lytisk infektion (med massproduktion av nya viruspartiklar) eller en lysogen infektion (där virusets DNA sätts in i värdcellens DNA).

  När infektionen blir lytisk sker följande:
 4. Arvsmassan kopieras
 5. Nya virusproteiner tillverkas
 6. Proteinerna + virusets arvsmassa sätts ihop till nya viruspartiklar
 7. Nya viruspartiklar släpps ut, angtingen genom
  • lysis (cellen spricker, alla virus släpps ut); eller
  • exocytos (avknoppning, varje virus tar med sig lite membran). Exempel: Influensavirus