Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Generationsväxling

Hanliga könsceller

 • Små, rörliga

Honliga könsceller

 • Stora, näringsrika

 Generationerationerna växlar mellan diploida och haploida stadier.Generationerationerna växlar mellan diploida och haploida stadier.

Från befruktad äggcell till färdigt foster

Sjöborrens utveckling

Sjöborrens utveckling från befruktat ägg till larv. Sjöborrens utveckling från befruktat ägg till larv.

Det mänskliga embryots utveckling

Det mänskliga embryots utveckling. Det mänskliga embryots utveckling.

Efter gastrulation: ryggsträng bildas

 • Återbildas så småningom, ersätts av ryggrad (finns dock kvar hos lansettfiskar)
 • Phylum Chordata

Ovanför ryggsträngen: Ektodermet veckar sig

 • Veckningen bildar hjärna (framtill) och ryggmärg (baktill)
 • Veckningen = nervrör, vätskefyllt (cerebrospinalvätska)

Segmentering

 1. Mesodermet vid sidan av delas upp - segmenteras!
 2. Kallas somiter (ursegment)
 3. Somiter ger upphov till
  • Fiskens kött - segmenteringen här!
  • Ryggkotor
  • Magmuskulatur

I en fiskfilé av Pangasius (hajmal) ser man tydligt segmenteringen. I en fiskfilé av Pangasius (hajmal) ser man tydligt segmenteringen.

Ektoderm bildar

 1. ytterhud
 2. nervsystem

Mesoderm bildar

 1. njurar
 2. äggstockar/testiklar
 3. skelett
 4. muskler
 5. kärlsystem

Endoderm bildar

 1. tarmar
 2. lever
 3. bukspottskörtel
 4. lungor

Förekomst av ryggsträng innebär ett evolutionärt släktskap!

Styrning av ontogenin

Tillväxtfaktorer

 1. En cell kan känna av sin omgivning
 2. Närvaro av tillväxtfaktorer gör att den delar sig

Genaktivering – determinering

 1. Cellen känner av omgivningen
 2. Vissa gener aktiveras, andra stängs av
 3. Cellen determineras = får en bestämd uppgift

Apoptos

 • Programmerad celldöd
 • Vissa celler/kroppsdelar tillbakabildas under embryonalutvecklingen
 • Se t.ex. grodyngel och unga grodor.

Svansen hos grodynglet och den unga grodan tillbakabildas så småningom genom apoptos. Svansen hos grodynglet och den unga grodan tillbakabildas så småningom genom apoptos.

Den fylogenetiska regeln

Fostrets utveckling avspeglar evolutionen

Embryon från olika arter uppvisar tydliga likheter under ontogenin. Embryon från olika arter uppvisar tydliga likheter under ontogenin.

"Ontogenin upprepar fylogenin"

Fylogeni = arternas utveckling under evolutionen

Ex: Gälspringor

 1. Människfoster - och fiskar! - har gälspringor
 2. Hos fiskar: Gälar
 3. Hos människor: Hörselben

Gälar och hörselben. Strukturer ombildas och får nya funktioner under evolutionens gång. Det som är rött blir till gälar hos fiskar men käke och hörselben hos fåglar och människor.Gälar och hörselben. Strukturer ombildas och får nya funktioner under evolutionens gång. Det som är rött blir till gälar hos fiskar men käke och hörselben hos fåglar och människor.