Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är homeostas?

Homeostas är kroppens förmåga att hålla sig stabilt omkring ett visst tillstånd trots förändringar i miljön.

Exempel: Kroppens

 • temperatur
 • salthalt
 • vattenhalt
 • pH
 • blodsockerhalt
 • med mera …

Kroppens organ samverkar för att upprätthålla homeostasen

Exempel: Hur kroppstemperaturen regleras

 • Hypotalamus (en del av centrala nervsystemet) styr.
 • Hypotalamus får hela tiden info via nervsignaler om hur kroppens temperatur är.
 • Hypotalamus skickar ut nervsignaler till olika kroppsdelar för att hjälpa till att reglera kroppstemperaturen upp eller ner till målnivån 37 °C.

Regleringen av kroppstemperaturen sker via återkoppling till hypotalamus.Regleringen av kroppstemperaturen sker via återkoppling till hypotalamus.

Hypotalamus placering under hjärnan.Hypotalamus placering under hjärnan.

Målnivå

Målnivå = den nivå kroppen strävar mot att hålla.

Målnivån kan förändras. Exempel:

 • Högt blodtryck över lång tid kan göra att det höga trycket efter ett tag uppfattas som ”normalt”.
 • Acklimatisering, till exempel höghöjdsträning som förhöjer halten hemoglobin & röda blodkroppar i blodet.

Om homeostasen inte upprätthålls

Kort sagt: Man dör.

För låg temperatur:

 • Cellernas enzymer kan inte arbeta ⇒ man dör.

För högt/för lågt pH, för hög temperatur, felaktig saltkoncentration:

 • Cellernas proteiner denatureras, kan inte arbeta ⇒ man dör.

För hög/låg vattenhalt:

 • Cellernas saltkoncentration blir för låg/för hög ⇒ proteinerna förstörs ⇒ man dör.
  • Dödlig dos vatten: 6–8 dm3 på en timme.