Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Sjöborre.Sjöborre.

Sjöborrars befruktade ägg (zygoter) är ganska stora och lätta att studera i mikroskop. Därför: 

 • Lätt att förstå hur den första utvecklingen hos djur sker, från zygot och vidare.

Befruktad äggcell (zygot).

Sjöborrens befruktade äggcell (zygot).Sjöborrens befruktade äggcell (zygot).

Två celldelningar → fyracellsstadium.

De fyra cellerna i fyrcellsstadiet är tillsammans ungefär lika stora som den ursprungliga zygoten.De fyra cellerna i fyrcellsstadiet är tillsammans ungefär lika stora som den ursprungliga zygoten.

Efter en delning längs ekvatorialplanet: 

 • Åttacellsstadium

Åttacellsstadiet i sjöborrens utveckling.Åttacellsstadiet i sjöborrens utveckling.

16-cellstadium:

 • Cellerna börjar differentieras (utvecklas åt olika håll).
 • Det uppstår en så kallad animal pol och en vegetativ pol.

Sjöborre-embryo i 16-cellsstadiet. Cellerna har färgats blåa, gula och röda för att vi lättare ska kunna följa vad som händer med dem under utvecklingen.Sjöborre-embryo i 16-cellsstadiet. Cellerna har färgats blåa, gula och röda för att vi lättare ska kunna följa vad som händer med dem under utvecklingen.

Morula bildas:

 • Kompakt cellboll.
 • Ungefär lika stor som den ursprungliga zygoten.

Expansion ut vätskefylld hålighet uppstår.

 • Blastula bildas.
 • Större än den ursprungliga zygoten.

Sjöborre-embryo i morulastadiet.Sjöborre-embryo i morulastadiet.

Blastulan expanderar med sin vätskefyllda hålighet.

Fortfarande: 

 • Animal pol och vegetativ pol.

Sjöborreembryots blastula i genomskärning.Sjöborreembryots blastula i genomskärning.

En grupp av celler tar sig in i blastulan.

 • Nätverk av proteintrådar i blastulan (en extracellulär matris) ger stöd.

Det första steget av sjöborre-embryots gastrulation (bildning av urmun).Det första steget av sjöborre-embryots gastrulation (bildning av urmun).

Med hjälp av proteintrådarna i den extracellulära matrisen:

 • Den vegetativa dras in.
 • Inbuktning bildas.
 • Urmun uppstår.

Detta kallas gastrulation.

Sjöborre-embryots urmun bildas.Sjöborre-embryots urmun bildas.

Ny öppning tas upp och blir till mun.

Urmun omvandlas till anus.

Tre cellager (groddblad) bildas:

 • Ektoderm (yttre hud).
 • Endoderm (inre hud) ger upphov till tarm.
 • Mesoderm (mellanliggande hud).

De tre groddbladen i sjöborre-embryot utvecklas.De tre groddbladen i sjöborre-embryot utvecklas.

Larv bildas.

Lägg märke till:

 • Bilateral (tvåsidig) symmetri.

Ytterligare metamorfos ger så småningom upphov till vuxen sjöborre.

Sjöborre-larv.Sjöborre-larv.

De tre cellagren

Groddbladen ger upphov till olika vävnader och organ, i princip samma hos alla djur.

Ektoderm:

 • Ytterhud, nervsystem.

Mesoderm:

 • Njurar, äggstockar/testiklar, skelett, muskler, kärlsystem.

Endoderm:

 • Tarmar, lever, bukspottskörtel, lungor.