Tre cellagerVideogenomgång (flippat klassrum)

Sjöborrens utveckling från befruktat ägg till larv. Sjöborrens utveckling från befruktat ägg till larv.

 1. Det befruktade ägget delar sig först longitudinellt 2 ggr, därefter ekvatoriellt 1 gång.

  Rita detta!

 2. Den ena polen kallas animal pol
  1. Här finns mer näringsämnen samlade.
 3. Den andra polen kallas vegetativ pol
  1. Denna skall utvecklas till själva larven
 4. Rita & förklara longitudinell delning av sjöborre på 8-cellsstadiet!
 5. Rita & förklara ekvatoriell delning av detsamma!
 6. Så småningom bildas en boll av celler
  1. Först massiv
  2. Sedan ihålig = blastula (blåsa)

  Rita detta!

 7. Blastulan är i detta stadiet ungefär lika stor som tidigare det befruktade ägget!
   
 8. Sjöborrens utveckling: Gastrulation
  1. Det bildas en gastrula = ”magsäck”
  2. Celler från blastulans vegetativa pol drar sig in i blastulans hålighet
   1. bildar s.k. filopodier

    Rita detta!

  3. Filopodierna drar den vegetativa polen mot den animala
   1. Inbuktning bildas = gastrulan!
  4. Gastrulan liknar ett hallon, lat. morula.
  5. Gastrulans mynning kallas urmun
 9. Den färdiga sjöborrelarven
  1. Insidan = endoderm; utsidan = ektdoderm
   1. Gastrulan = tarm
   2. Urmun = anus
  2. Celler mellan endo- och ektoderm kallas mesoderm
   1. Bildar så småningom skelett, muskler hos larven
  3. Groddblad = endo- + meso- + ektoderm
  4. Larvens mun = ny öppning hos larven.