Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Cirkulation. Transportsystem hos olika djur

Cirkulation. Transportsystem hos olika djurVideogenomgång (flippat klassrum)

 1. Ta in frk. Torson!

Varför behövs transportsystem?

Transport till och från kroppens delar av

 • syre och koldioxid
 • näring och avfallsprodukter.

Djur utan cirkulationssystem

Djur/organismer som är så små/har så stor yta i förhållande till volymen att de inte behöver något.

 • Gasutbytet sker direkt med omgivningen.

Exempel:

Toffeldjur (Paramecium caudatum).Toffeldjur (Paramecium caudatum). Svampdjur.Svampdjur.
Plattmask (Dugesia subtentaculata).Plattmask (Dugesia subtentaculata). Öronmanet.Öronmanet.

Öppna (och slutna) cirkulationssystem

Leddjur har öppet cirkulationssystem

 • ”Blodet” pumpas rakt ut i kroppshålan
 • Blod = hemolymfa = kroppsvätska
 • Energisnålt men ineffektivt

(a) Tvärsnittet av en daggmask visar att den har ett slutet cirkulationssystem. (b) En insekt, som till exempel ett bi, har ett öppet cirkulationssystem.(a) Tvärsnittet av en daggmask visar att den har ett slutet cirkulationssystem. (b) En insekt, som till exempel ett bi, har ett öppet cirkulationssystem.

Fåglar (med slutet cirkulationssystem) konkurrerade ut gigantiska insekter c:a 150 miljoner år sedan

Ryggradsdjurens cirkulationssystem

Alla ryggradsdjur

 • Slutet blodomlopp

Fiskar

 • Enkelt blodomlopp
 • Blodet syresätts i gälarna, går direkt vidare ut i kroppen
 • Tvårummigt hjärta: Ett förmak, en kammare

Ryggradsdjurens cirkulationssystem.Ryggradsdjurens cirkulationssystem.

Groddjur (amfibier) och en del reptiler

 • Dubbelt, ofullständigt blodomlopp
 • Blodet syresätts i lungorna, tillbaka till hjärtat, sedan ut i kroppen
 • Trerummigt hjärta: Två förmak, en kammare
 • Syrefattigt & syrerikt blod blandas i kammaren

Däggdjur, fåglar, krokodiler

 • Dubbelt, fullständigt blodomlopp
 • Blodet syresätts i lungorna, tillbaka till hjärtat, sedan ut i kroppen
 • Fyrarummigt hjärta: Två förmak, två kammare
 • Syrerikt & syrefattigt blod blandas ej ⇒ effektivare metabolism

 

   

Också intressant: