Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

 1. Ta in frk. Torson!
 2. Ta in en blodtrycksmanschett!

Blodtrycket

 1. Systole
  1. Hjärtats arbetsfas
  2. Kamrarna dras samman
  3. Segelklaffarna (enkelriktade dörrar från förmaken till kamrarna) stängs
 2. Diastole
  1. Hjärtats vilofas
  2. Fickklaffarna (enkelriktade dörrar från kamrarna, ut i aorta) stängs
  3. Hjärtat fylls med blod (från förmaken, som dras samman)

Hjärtats pumpcykel. Hjärtats pumpcykel.

 1. Ljudet
  1. I boken: "du-dunk"
  2. Bättre: "dunk-du"!
  3. Första ljudet är från när kamrarna dras samman, segelklaffarna stängs
  4. Andra från är från när fickklaffarna stängs (och förmaken dras samman)
 2. Blodtryck
  1. Mått på blodets tryck mot artärernas väggar
  2. Högst under systole
   1. Systoliskt tryck
  3. Lägre under diastole
   1. Diastoliskt tryck
  4. Under diastole drivs blodet framåt p.g.a. artärernas elasticitet
 3. "Normalt" för en 20-åring:
  1. 115/70
  2. 115 = systoliskt tryck
  3. 70 = diastoliskt tryck
 4. I kapillärerna sjunker trycket
  1. Kapillärerna har större tvärsnittsyta
  2. Därför sjunker trycket!
 5. Vener
  1. Lågt blodtryck
  2. Blodet drivs framåt m.h.a.
   1. Klaffar
   2. Muskelaktivitet
  3. Vad händer vid långflygningar!

I venerna trycks blodet framåt med hjälp av musklernas aktivitet. Blodet hindras från att rinna bakåt tack vare klaffarna. I venerna trycks blodet framåt med hjälp av musklernas aktivitet. Blodet hindras från att rinna bakåt tack vare klaffarna.

Reglering av blodströmmen

 1. Sfinktrar

  1. Ringformade "låsmuskler" kring artärer
  2. Stryper blodflödet
 2. Vid löpning
  1. sfinktrar kring kapillärer i mag/tarm-kanal sluts
  2. sfinktrar kring kapillärer i skelettmusklerna öppnas
  3. Blodet dirigeras sålunda om till musklerna
 3. Efter en måltid
  1. sfinktrar kring kapillärer i mag/tarm-kanal öppnas
  2. sfinktrar kring kapillärer i skelettmusklerna sluts
  3. Blodet dirigeras sålunda om till matspjälkningssystemet