Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vanligt med sjukdomar i luftvägarna

 • Luftvägarnas insida = känsliga!
 • Jämför slemhinnans epitel (tunt) med hudens epitel (tjockt).
 • Ofta utsatt för smittoämnen (på grund av att man andas…).

Förkylning

Virusinfektion i övre luftvägarna.

 • Orsakas inte av kallt väder!
 • Missuppfattning kanske på grund av att man blir snorigare (kondens (?) i näsan när man kommer in från kylan).
 • Missuppfattning kanske på grund av att man vistas inomhus, trängre, ökad smittspridning när det är kallt ute.

Nys i armvecket för att undvika smittspridning!Nys i armvecket för att undvika smittspridning!

Lunginflammation

Virus- eller bakterieinfektion som går ner i lungorna.

Varbildning ⇒ försämrad syreupptagningsförmåga (rita detta!).

Bakterieinfektion

 • Kan botas med antibiotika.

Virusinfektion, till exempel influensa som covid-19

 • Kan inte botas med antibiotika (virus är inte bakterier, och inte levande heller).
 • Kroppens eget immunförsvar måste ta hand om infektionen.
 • Vaccination förbereder immunförsvaret på bästa sätt!
 • Svåra fall
  • Syrgas, respirator

Varfyllda alveoler.Varfyllda alveoler.

KOL och emfysem

KOL = kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Orsakas oftast av rökning.

 • Kronisk = ständigt pågående bronkit (inflammation av luftrören)
 • Obstruktiv = hindrar normal andningsfunktion.

Ökad slemproduktion ⇒ mellanväggarna mellan alveolerna riskerar förstöras (rita upp detta!)

 • Permanent skada
 • Kraftigt försämrat gasutbyte

Behandling

 • Slemlösande, inflammationsdämpande
 • Inget botemedel finns

Friska alveoler och alveoler med emfysem.Friska alveoler och alveoler med emfysem.

Lungcancer

Tumörer bildas i lungan, växer mer eller mindre ohämmat.

 • Försämrat gasutbyte
  • Hosta
  • Andfåddhet
  • Inflammation
  • KOL

Behandling

 • Operation (man skär bort tumören)
 • Strålning
 • Cellgifter
 • Andra läkemedel

Punkterad lunga

Hål på lungsäcken.

Lungan spänns inte längre ut.

 • Sjunker ihop som en urblåst ballong.

Kan uppstå vid dykolyckor, fysiska skador.

Behandling: Luften sugs ut med slang, skadan sys ihop.

En lunga punkteras om det går hål på lungsäcken.En lunga punkteras om det går hål på lungsäcken.