Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Hormoner

Prostaglandin E1.svgIntroduktion till hormonsystemet

Åter till kommunikation: Cellerna i en flercellig organism måste kunna kommunicera med varandra! Kommunikationen kan ske på två sätt:

 1. Hormoner
  • "Radio": Sänder ut till alla, men bara de som är inställda på rätt "frekvens" lyssnar
  • Ofta långsam men långverkande respons
 2. Nervsignaler
  • "Telefon": Direktkontakt nervcell:nervcell, nervcell:muskel eller nervcell:körtel
  • Snabb och omedelbar respons

Hormonsystemet hör alltså till organismens "radiokommunikation"

Prostaglandin, en ikosanoid som påverkar bl.a. blodtryck och glatt muskulatur. Prostaglandin, en ikosanoid som påverkar bl.a. blodtryck och glatt muskulatur. Ingår också:

 1. Eikosanoider (Ikosanoider)
  • Bildas ur fettsyror med 20 kolatomer
  • Kan bildas av de flesta celler
  • Verkar lokalt, ofta i samband med inflammation
 2. Feromoner
  • Kemiska doftämnen

Hormoner

Melatonin. Melatonin. Bildas i endokrina körtlar

 1. Endokrina körtlar utsöndrar direkt till blodbanor/lymfkärl
  • Exempel: Melatonin produceras i tallkottkörteln, reglerar trötthet ("mörkerhormon")
 2. Exokrina körtlar utsöndrar till yttervärlden
  • Exempel: Svettkörtlar
  • Exempel: Bukspott utsöndras i tolvfingertarmen av bukspottskörteln.

Hur hormoner verkar

Hur ett hormon verkar. Genom att binda till en receptor, förs en signal in i cellen. Cellen kan svara på denna signal på en rad olika sätt. Hur ett hormon verkar. Genom att binda till en receptor, förs en signal in i cellen. Cellen kan svara på denna signal på en rad olika sätt. Hormonet följer med cirkulationsbanorna (blodet/lymfan)

En cell med passande receptor ("inställd på rätt frekvens") kan binda till sig hormonet

 • Cellens receptor ändrar struktur på insidan av cellmembranet
 • Förändringen i struktur ⇒ Action!

Vad för typ av aktion kan ske?

 

Hormoner reglerar många typer av processer. Till exempel:

 • Homeostas (kroppens inre jämvikt)
 • Socker- och saltnivå
 • Ämnesomsättning
 • Tillväxt
 • Fortplantning

Processerna styrs genom att hormoner verkar genom

 • att ge on/off-signal till cellens enzymer
 • genaktivering (transkription → translation → protein)
 • att öppna/stänga jonkanaler
 • att stimulera utsöndring
 • att stimulera celldelning

Hormonsystemet svarar på förändringar i yttre och inre miljö

Yttre miljö

Vattnas det i munnen på dig när du ser jordgubben? Det beror på att din kropp förbereder sig på att äta upp den.Vattnas det i munnen på dig när du ser jordgubben? Det beror på att din kropp förbereder sig på att äta upp den.Blir det varmare? Kallare? Lugnare? Stressigare? Sensoriska nerver skickar signaler till CNS.

 1. CNS bearbetar, skickar ut signaler till hormonproducerande körtlar
 2. Körtlarna producerar hormon som gör att kroppen anpassar sig till miljöförändringen.

Inre miljö

Är du hungrig? Mätt? Törstig?

Hormoner styr så att kroppen är beredd på att ta emot mat/smälta maten/producera urin och mycket mer.

 

 

Också intressant: