Första och andra försvarsnivån (det icke-specifika immunförsvaret)Videogenomgång (flippat klassrum)

Kroppen måste försvara sig!

Immunförsvaret består av två delar: Det icke-specifika & det specifika immunförsvaret

1. Det icke-speficika försvaret

Barriärer

 • Hud

Fysiologiska barriärer

 • Temperatur
 • syre
 • pH

Biokemiskt försvar

 • Lysozym
 • Interferon

Cellförsvar

 • Fagocytos
 • Inflammation

Översikt över immunförsvaret.Översikt över immunförsvaret.

2. Det specifika försvaret

 

Aktiv immunitet

 • Bildning av antikroppar & minnesceller

Passiv immunitet

 • Överföring av antikroppar från mor → foster
 • Injektion av antiserum (gamma-globulin)

Det icke-specifika försvaret

Barriärer

Huden i genomskärning. Huden i genomskärning.

Hud

 • Svårgenomtränglig!

Svett

 • pH = 3..6, bakteriehämmande!

Biokemiska försvar

 • Lysozym i svett, tårar, saliv angriper bakteriers cellvägg

Cilier i luftvägar

 • Rökare oftare sjuka!

Friska lungor och en rökares lungor. Friska lungor och en rökares lungor.

Vita blodkroppar

Två vita blodkroppar bland en drös röda. Två vita blodkroppar bland en drös röda. Makrofager

 • "Storätare"
 • Äter smittämnen genom endocytos
 • I vävnadsvätskan runt cellerna
 • Kan förflytta sig

NK-celler

 • "Natural Killers"
 • Dödar kroppsceller som smittats av virus eller blivit cancerceller

Granulocyter

 • Innehåller "korn" (granulae) med enzymer
 • Enzymernas kan utsöndras "över" inkräktare - som dör!

Inflammation

Histamin utsöndras av t.ex. skadade celler

Ökat blodflöde

Celler från immunförsvaret "lockas" till det inflammerade området

Var (pus) = döda granulocyter

En inflammation kan orsakas av en infektion

 • Kan leda till feber ⇒ Då trivs bakterierna/virusen sämre!

Interferoner

En virussmittad cell utsöndrar interferoner

NK-celler, makrofager attraheras av dem

Intilliggande celler hämmar virusproduktionen