Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Autoimmuna sjukdomar

 1. Språkligt
  1. Auto = själv.
  2. immun = som har med immunsystemet att göra.
 2. Sjukdomar, när immunsystemet attackerar kroppens egna vävnader

  NO GOOD!

 1. Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism), MS m.fl.
 2. Vad är RA?
  1. Immunförsvaret börjar uppfatta brosket i lederna som fientligt
  2. Brosket bryts ner
  3. Lederna förstörs
  4. Svårt handikapp
 3. Varför?
  1. Dåligt känt!
  2. Kan föregås av infektion, d.v.s. immunförsvaret aktiveras
  3. Immunceller kommer ut bland lederna
   1. Inte ovanligt att man känner ledvärk när man är sjuk!
  4. Ärftligt känsliga personer kan då får RA!

Handen på en person med RA. Handen på en person med RA.

Allergier

 1. B-cellerna producerar antikroppar
  1. t.ex. mot björkpollen (= allergen; "som orsakar allergi").
  2. En del av antikropparna är IgE.
   1. IgE binder till s.k. mastceller i t.ex. luftvägarna
 2. Allergenet andas in.
  1. Binder till IgE-mastceller.
  2. Mastcellerna släpper ut histamin.
  3. Lokal inflammation.
 3. Anafylaktisk chock
  1. Blodkärlen vidgas hastigt (en del av inflammationsreaktionen).
  2. Blodtrycket sjunker kraftigt.
  3. Chock inträder.
  4. Kan vara livshotande!
 4. Lindra allergier:
  1. Antihistaminer.
  2. Adrenalin (vid anafylaktisk chock).

   Magnus bror!

 5. Bota allergier:
  1. Hyposensibilisering.
  2. Spruta in mycket små mängder allergen.
   1. Öka successivt.
  3. Det produceras mängder av IgG-antikroppar.
  4. Dessa skall ta hand om antigenet innan IgE-mastceller gör det.

Ett allergen, t.ex. ett pollenkorn, binder till antikroppar på en B-cell (a). B-cellen aktiveras och omvandlas till en plasmacell (b). Den utsöndrar en mängd antikroppar, t.ex. IgE. IgE-antikroppar binder till mastceller i slemhinnor (c). Nästa gång allergenet binder till antikropparna på mastcellen utsöndrar mastcellen histaminer och cytokiner. Det har uppstått en allergisk reaktion. Ett allergen, t.ex. ett pollenkorn, binder till antikroppar på en B-cell (a). B-cellen aktiveras och omvandlas till en plasmacell (b). Den utsöndrar en mängd antikroppar, t.ex. IgE. IgE-antikroppar binder till mastceller i slemhinnor (c). Nästa gång allergenet binder till antikropparna på mastcellen utsöndrar mastcellen histaminer och cytokiner. Det har uppstått en allergisk reaktion.

Transplantationer

 1. Kommer ni ihåg:
  1. Alla celler har s.k. HLA-antigen.
   1. HLA presenterar nerbrutna proteiner på cellens yta.
   2. T-celler som känner igen detta, identifierar cellen som "virussmittad".
   3. Cellen dör.
 2. Man måste jämföra HLA-antigenet hos givare och mottagare vid transplantationer.
  1. God överensstämmelse ⇒ OK att transplantera.
  2. Immunosuppressiva läkemedel måste ändå ges.

   ⇒ känslighet för infektioner.

Blodtransfusioner

AB0-blodgruppssystemet. AB0-blodgruppssystemet.

 1. Det finns olika blodgrupper.
  1. Vad har eleverna för blodgrupp?
  2. Vad har jag själv? 0+
 2. Vad betyder blodgrupperna?
  1. A, B är olika (glyko)proteiner på de röda blodkropparnas yta.

   Rita upp detta – en person med A, med B, med AB och med 0!

  2. Den som har A men inte B, bildar antikroppar mot B om detta kommer in i blodet.

   ⇒ de röda blodkropparna kommer att klumpa ihop sig (agglutinera)!

   1. Livshotande tillstånd!
 3. Rh-faktorn
  1. Konstaterades först hos rhesusapor, därav namnet.
  2. Modern Rh–, fostret Rh+?
   1. Blod från fostret kan läcka över i modern, som bildar antikroppar mot Rh-antigenet.
  3. Vid en andra graviditet kan antikroppar läcka över till fostret, och förstöra dess blod, om det är Rh+.