Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Tredje försvarsnivån. Specifika (adaptiva, förvärvade) immunförsvaret

Tredje försvarsnivån. Specifika (adaptiva, förvärvade) immunförsvaretVideogenomgång (flippat klassrum)

Bildning av vita blodkroppar

Blodkroppar bildas ur stamceller i benmärgen. Blodkroppar bildas ur stamceller i benmärgen.

Stamceller i benmärg

Röda blodkroppar

Vita blodkroppar

 • Makrofager
 • NK-celler
 • Granulocyter

  men också

 • T-celler (T-lymfocyter)
 • B-celler (B-lymfocyter)

T-celler mognar i thymus (brässen)

B-celler mognar i benmärg

T-lymfocyter

Mognar i thymus

 • = lär sig skilja "kroppseget" från "främmande"
 • De som känner igen "kroppseget" dödas

Två typer av T-celler bildas

 1. T-hjälpar-celler
 2. T-mördar-celler

Båda typerna cirkulerar ("patrullerar") i kroppen

Makrofager

Också makrofager cirkulerar

 • äter
 • presenterar nedbrutna proteiner m.h.a. HLA-komplexet

T-hjälpar-cell möter makrofag

Känner igen främmande ämne? Aktiveras!

 • Vi återkommer till detta...

En T-hjälparcell aktiveras om den känner igen en peptid som presenteras av exempelvis en makrofag.En T-hjälparcell aktiveras om den känner igen en peptid som presenteras av exempelvis en makrofag.

B-lymfocyter

Det finns MASSOR med B-lymfocyter i kroppen - 10.000.000.000.000 st. (1013 st)

3D-rendering av en monoklonal IgG-antikropp. Antikroppens fyra kedjor har färgats i olika färger. De tunga kedjorna är gula och blå och de lätta är röda och gröna.

De producerar antikroppar

Varje B-lymfocyt producerar endast en typ av antikropp

Antikroppens struktur (rita denna!)

Y-formad

"skänklarna" i Y-et kan binda till något s.k. antigen

Antikropparna sitter fast på B-cellens yta, gör cellen "klibbig"

B-lymfocyter cirkulerar...

Antigen binder till antikroppen? Fagocytos!

 • Antigenet bryts ned
 • peptid presenteras på HLA

Aktiverad T-hjälpar-cell cirkulerar, träffar på B-cell

Känner inte igen peptid på HLA?

 • Stay cool...

Känner igen peptiden på HLA?

 • Det måste vara kroppsfrämmande = INFEKTION!
 • Action!

En B-cell aktiveras om en aktiverad T-hjälparcell känner igen en peptid som B-cellen presenterar på sin yta.En B-cell aktiveras om en aktiverad T-hjälparcell känner igen en peptid som B-cellen presenterar på sin yta.

T-hjälpar-cellen aktiverar B-lymfocyten

Två saker händer:

 1. B-lymfocyten börjar producera antikroppar som bara den! (Plasmaceller)
 2. B-lymfocyten börjar dela sig som bara den!

När infektionen är bekämpad

Några B-lymfocyter ombildas till minnesceller

Minnesceller är redan aktiverade

Kickar igång så snart smittämnet uppenbarar sig igen!

Antikropparnas funktion

Flaggar

 • Markerar för t.ex. makrofager att här finns något att äta!

Oskadliggör

 • Klumpar ihop smittämnet (rita detta!)
 • Virus förhindras fysiskt att ta sig in
 • Gifter förhindras verka
 • Bakterier förhindras röra sig

Dödar

 • Speciell typ av antikropp
 • Bildar tillsammans med det s.k. komplementsystemet ett stort hål i inkräktarcellen, som lyserar.

T-mördar-celler

En T-mördarcell som upptäcker en icke-kroppsegen peptid som presenteras på en annan cells yta skickar en "självmordssignal" till den presenterande cellen.En T-mördarcell som upptäcker en icke-kroppsegen peptid som presenteras på en annan cells yta skickar en "självmordssignal" till den presenterande cellen.Felaktighet i boken: T-mördar-celler ≠ NK-celler

Endast B-celler presenterar peptider m.h.a. HLA

 • Alla andra celler presenterar peptider m.h.a. en molekyl kallad MHC klass I

T-mördar-celler känner inte igen HLA - men däremot MHC klass I

T-mördar-celler cirkulerar...

"Sniffar av" alla celler den stöter på

Kroppseget på MHC klass I? Stay cool...

Främmande på MHC klass I?

 • Det måste vara virus!
 • Säg åt cellen att begå självmord!

Vaccination

Smittämne sprutas in i kroppen

Immunförsvaret aktiveras

Minnesceller bildas - utan att man blir sjuk! smile

Nästa gång smittämnet dyker upp är kroppen (immunförsvaret) beredd! smile

 

   

Också intressant: